Zastosowanie kruszyw budowlanych

Kruszywa budowlane to materiały, które mogą być naturalne lub sztuczne, a także organiczne lub nieorganiczne. W zależności od ich rodzaju, znajdują wiele różnorakich zastosowań. Używa się ich m.in. do przygotowania mieszanek mineralno-asfaltowych, zapraw, warstw nośnych nawierzchni drogowych i betonu. Dowiedz się, czemu kruszywa budowlane są tak popularne oraz gdzie jeszcze znajdują zastosowanie.

kruszywa-budowlane

Czemu kruszywa budowlane znajdują tyle zastosowań?

Kruszywa to materiały ziarniste o dużej wytrzymałości na ścieranie, ściskanie i miażdżenie, a ponadto odporne także na często zmieniające się warunki atmosferyczne. Dlatego też kruszywa budowlane mają wiele zastosowań, w których sprawdzają się zarówno jako materiały rozdrobnione (piasek, żwir, pospółka, otoczaki), jak i łamane (grys, kliniec, tłuczeń, miał). Warto podkreślić, że oprócz naturalnych kruszyw budowlanych, często stosuje się również kruszywa sztuczne, odpadowe oraz uzyskane na drodze recyklingu.

Gdzie konkretnie stosuje się kruszywa budowlane?

Zastosowanie kruszyw budowlanych związane jest przede wszystkim z ich rodzajem. Naturalne kruszywa budowlane pochodzą ze złóż skał naturalnych i można je podzielić na rozdrobnione (otoczaki, piaski, żwiry, pospółka), jak i łamane ze skał (grys, kliniec, tłuczeń, miał, kamień łamany). Najczęściej wykorzystywane są do robót drogowych i budowlanych. Znajdują zastosowanie jako surowiec m.in. do tworzenia betonów i wyrobów betonowych, zapraw i chemii budowlanej, warstw mineralno-asfaltowych itp. Ponadto, wykorzystuje się je także do warstw nośnych i ścieralnych nawierzchni drogowych oraz filtracyjnych. Stosuje się je także w budownictwie wodnym, robotach ziemnych (wykopy, nasypy) oraz w budownictwie kolejowym (podsypka) i lotniczym (lotniska, pasy startowe).

W szczególności kruszywa żwirowo-piaskowe (np. z firmy Martrans z Dąbrowy Górniczej) stosuje się w produkcji betonu i wyrobów betonowych (beton towarowy) oraz chemii budowlanej. Tym samym wykorzystuje się je w budownictwie przemysłowym, jak i mieszkaniowo-usługowym. Piaski z kolei znajdują zastosowanie w robotach inżynierskich oraz w budownictwie drogowym. Z kolei kruszywa łamane w szczególności znajdują zastosowanie podczas budowy dróg oraz tras kolejowych (kliniec, grysy, tłuczeń).

śr. ocena 5 / głosów 4