Skuteczne zarządzanie zakupami i logistyką – rodzaje szkoleń

Większość dużych przedsiębiorstw funkcjonuje na podstawie skrupulatnie przygotowanych strategii działania. Jednym z ich najistotniejszych elementów jest planowanie zakupów, które mają służyć osiąganiu zamierzonych celów biznesowych. Stosują one pewne intuicyjne praktyki i ruchy, jednak mało jest specjalistów, którzy mają gruntowną wiedzę na ten temat i potrafią skutecznie doradzać. Czego można się nauczyć podczas szkolenia z zakupów i logistyki?

strategia zakupowa

Szkolenia z zakupów

Mówiąc w dużym skrócie – tego typu szkolenia przygotowują do efektywnego kierowania procesem organizacji i realizacji strategii zakupowej. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli nam zrewidować funkcjonowanie zakupów w każdym przedsiębiorstwie, projekcie czy korporacji. Sama rewizja i ocena stanu to oczywiście nie wszystko – rola, ranga i zakres zakupów zmienia się bowiem w zależności od różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych firmy, takich jak jej wielkość, ilość zatrudnionych osób, rodzaj działalności, cele czy przemiany rynkowe branży, w której dana firma działa.

Jednak sama wiedza o strategii zakupowej nie będzie kompletna, jeśli nie połączymy jej z logistyką. Można wręcz powiedzieć, że logistyka to inaczej wdrażanie planów zakupowych firmy. Dlatego też szkolenia logistyczne nie mogą istnieć bez ugruntowanej wiedzy zakupowej, bo tylko synergia tych dwóch dziedzin zagwarantuje osiągnięcie wysokich wyników tam, gdzie jest to potrzebne.

Program szkoleń

Gruntowna edukacja logistyczno-zakupowa składa się z serii szkoleń i obejmuje tematy związane m.in. z doskonaleniem sztuki kupieckiej, optymalizacją kosztów sprzedaży i dystrybucji, organizacją gospodarki magazynowej czy zarządzaniem łańcuchem dostaw. Program opracowywany jest nie tylko na podstawie bogatej praktyki prowadzących, ale czerpie również z doświadczeń i kultury prowadzenia biznesu. Zapewnia on nie tylko skończoną wiedzę teoretyczną, ale również narzędzia do jej rozwijania, poszerzania i kreatywnego implementowania. Daje również narzędzia do efektywnego rozwoju osobistego, który jest niezbędny do skutecznego działania na rynku i zdobywania nowych umiejętności oraz coraz lepszych klientów. Można więc powiedzieć, że po zakończeniu takiego szkolenia będziemy nie tylko specjalistami, którzy skutecznie poprowadzą działy logistyczne i zakupowe firm i korporacji, ale również zostaniemy wzbogaceni wewnętrznie – co jest konieczne, jeśli chcemy wykonywać swoją pracę naprawdę dobrze. Z dokładnym programem takich szkoleń możemy zapoznać się np. w Ośrodku szkoleń i informacji Effect.