Zastosowanie promienników podczerwieni

Zapewnienie sobie ciepła było podstawowym dążeniem człowieka. Dzięki zagwarantowaniu sobie dobrych warunków bytowych możemy się rozwijać bez przeszkód. Dziś chcemy nie tylko ciepła, ale też tego, aby było ono bezpieczne dla środowiska i tanie. Ciekawym rozwiązaniem są promienniki podczerwieni. W jaki sposób działają i jakie mają zastosowania?

Podczerwień i jej zastosowania

Promieniowanie podczerwone emituje każde ciało o temperaturze powyżej zera bezwzględnego. Jest to fala elektromagnetyczna o długości w zakresie od 780 nanometrów do jednego milimetra. Im cieplejsze ciało, tym więcej promieniowania i mniejsza długość fali.

Podczerwień to światło niewidoczne dla ludzkiego oka. Na przeciwnym biegunie widma światła znajduje się ultrafiolet. Podczerwień, choć niewidoczna, ma bardzo wyraźne zastosowania w naszym codziennym życiu. Wykorzystywana jest nie tylko do ogrzewania (o czym mowa będzie dalej), ale też do pomiaru odległości, przekazu danych poprzez światłowód, przesyłu danych w powietrzu (np. z pilota do telewizora), wykonywania zdjęć satelitarnych, a nawet obserwacji kosmosu oraz badania dzieł sztuki.

Promienniki podczerwieni i ich zastosowania

Promieniowanie podczerwone, choć nie jest widzialne, jest odczuwalne jako ciepło. Obecnie mamy wiele form promienników podczerwieni. Mogą to być elementy ceramiczne, metalowe czy żarówki.

Promienniki te dają ciepło bez ognia i dymu, a co szczególnie ważne, mogą go dawać naprawdę dużo. Panuje tutaj spora dowolność, dlatego promienniki podczerwieni znalazły bardzo wiele zastosowań zarówno w domach, jak i w warunkach przemysłowych. Mogą służyć jako alternatywne źródło ciepła zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Są dość popularnym sposobem na dogrzanie tarasu. Pozwalają łatwo kontrolować ciepło – jest ono odczuwalne natychmiast po uruchomieniu promiennika, a znika wraz z jego wyłączeniem, a do tego możliwa jest regulacja jego natężenia.

Znacznie mocniejsze promienniki ciepła są używane np. w przemyśle spożywczym do obróbki cieplnej produktów, w przemyśle papierniczym do suszenia papieru, a w wielu innych gałęziach gospodarki do ogrzewania hal. Promienniki ciepła w swojej ofercie posiada www.elzak.pl.