Zasady prawidłowego wzorcowania przyrządów pomiarowych

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych jest działaniem wykonywanym w określonych warunkach, w celu ustalenia relacji pomiędzy wartościami wielkości mierzonej wraz z ich niepewnościami pomiaru a wskazaniami im odpowiadającymi, również z niepewnościami. Jest przeprowadzane w celu poprawnego wyznaczenia charakterystyki, dokładności i zapewnienia spójności pomiarowej. Jak się je wykonuje?

Do przeprowadzenia wzorcowania wykorzystuje się wzorce referencyjne o znanej dokładności stworzone w oparciu o standardy krajowe. Dzięki przeprowadzeniu tej czynności osoba użytkująca przyrząd pomiarowy, zyskuje pewność, że działa ono prawidłowo i jest właściwe do wykonywania zamierzonych badań.

Wewnętrzne wzorcowanie przyrządów – o czym należy pamiętać?

Organizacja decydująca się na wewnętrzne przeprowadzenie wzorcowania powinna mieć właściwą wiedzę na temat przepisów prawnych i norm krajowych. Dodatkowo musi zapewnić, że posiadane wyposażenie własne mieści się w granicach wymaganych dla kalibracji czy też utrzymuje właściwe warunki otoczenia. Ważne jest również przeprowadzanie wzorcowania zgodnie z aktualnymi procedurami i instrukcjami. Dodatkowo jednostka musi prowadzić ewidencję wzorcowanych przyrządów i uzyskać certyfikaty zewnętrzne. Wymagania są ogromne – w sytuacji, gdy nie ma się pewności możliwości ich spełnienia, warto skorzystać z usług profesjonalistów np. firmy METROTEST, którzy wyróżniają się nie tylko wiedzą i doświadczeniem, ale też uzyskali wszelkie certyfikaty, zezwolenia i uprawnienia.

Podstawowe zasady przeprowadzenia wzorcowania

Przeprowadzając wzorcowanie przyrządu pomiarowego, należy wykonywać je w warunkach odniesienia. Nieprawidłowe wykonanie tego zadania może sprawić, że pojawią się problemy już na etapie wstępnej eksploatacji. W przypadku przeprowadzania wzorcowania w zmiennych warunkach, konieczne jest uwzględnienie pomiarów wielkości wpływających. Warto pamiętać, że w takiej sytuacji długość trwania całego procesu wydłuży się.

Należy również wiedzieć, że zarówno wzorzec, jak i przyrządy muszą być dopasowane, a błędy wzorców nie mogą być skorelowane. Trzeba też zwrócić uwagę, że niedokładność wzorców może być pomijalnie mała w stosunku do niedokładności przyrządu. Szacuje się, że powinny one przyjmować niedokładność 3-10 razy mniejszą niż dokładność przyrządu. Oczywiście, można wykorzystać te niespełniające opisanego wymogu, jednak wówczas należy zadbać o odpowiednie dopasowanie procedury wzorcowania – tak, aby móc osiągnąć wymaganą niedokładność. W takiej sytuacji konieczne jest również wykonanie większej ilości powtórzeń i wzorców oraz właściwe szacowanie współczynników charakterystyki.

śr. ocena 5 / głosów 5