Zabezpieczenie ładunków drobnicowych w transporcie drogowym

W ciągu ostatniego dziesięciolecia mieliśmy okazję zaobserwować dynamiczny wzrost udziału przewozu drobnicowego w transporcie drogowym. Taki wybór sposobu transportu towarów dyktowany jest zapotrzebowaniem rynkowym – przedsiębiorstwa działające w branży handlowej coraz częściej decydują się na zamawianie mniejszych partii dostaw od producenta, aby mieć pewność, że w magazynach nie będą zalegały towary, których nie udało się sprzedać.

Jednak ładunki drobnicowe mają swoje ciemne strony, a największą z nich są trudności, jakich nastręcza ich transport. W przeciwieństwie do transportu całopojazdowego, samodzielna organizacja przewozu drobnicy producentom zwyczajnie się nie opłaca. Dlatego podczas realizacji tych stosunkowo niewielkich zamówień, korzystają z usług profesjonalnych firm transportowych i spedycyjnych – wyjaśnia ekspert z przedsiębiorstwa MAXIMUS.

Charakterystyka ładunku drobnicowego

Mianem ładunku drobnicowego określa się produkty i wyroby posiadające własne opakowania jednostkowe albo zbiorcze, dające możliwość wyodrębnienia z nich jednostki ładunkowej do podziału. Ładunki takie mają zwykle małą objętość i wymagają szczególnego sposobu przeładowywania i przewozu. Po odebraniu ładunku drobnicowego od nadawcy, spedytor łączy pojedyncze opakowania w większe ładunki zbiorowe.

Ładunki drobnicowe mogą przybierać różne kształty i rozmiary, występować w opakowaniach lub bez nich, co dodatkowo komplikuje transport, w którym z większym prawdopodobieństwem mogą one ulec uszkodzeniu. Dlatego przewóz drobnicy musi być zawsze poprzedzony właściwym przygotowaniem, polegającym na zabezpieczeniu transportu.

Zabezpieczanie drobnicy w transporcie drogowym

Drobnicę można przewozić w workach, pudłach oraz skrzyniach umieszczonych na paletach. Ładunek nie może być jednak luźno ułożony wewnątrz naczepy. Ładunki zbiorowe, komponowane z drobnicy, podczas transportu drogowego muszą być solidnie unieruchomione. W tym celu najczęściej wykorzystuje się folię stretch.

Kwestia unieruchomienia jest bardzo istotna i obowiązują tutaj rygorystyczne przepisy. Paleta z ładunkiem drobnicowym musi być ostreczowana na tyle solidnie, by towary nie wymknęły się spod folii nawet w sytuacji, gdy przechyli się pod kątem 37,5o. Wykorzystanie folii przy pakowaniu drobnicy ma za zadanie sprawić, że umieszczone na palecie towary stworzą z nią jedną całość.

Kolejnym bardzo istotnym czynnikiem podczas drogowego transportu ładunków drobnicowych jest zapewnienie odpowiedniego współczynnika tarcia między paletą a podłogą naczepy. Zbyt niskie tarcie może powodować przemieszczanie się palet wewnątrz naczepy podczas wykonywania manewrów skręcania, ale także gwałtownego hamowania i przyspieszania samochodu.

Konsekwencje niekontrolowanej zmiany pozycji poszczególnych ładunków zbiorczych w naczepie mogą być naprawdę poważne, zachodzi bowiem ryzyko uszkodzenia nie tylko towaru i środka transportu. Niedostatecznie zabezpieczony ładunek może wypaść na drogę, a skutki takiego zdarzenia łatwo już sobie wyobrazić.

A zatem bezpieczny transport drogowy ładunków drobnicowych to taki, w którym wszystkie ładunki zbiorcze są dobrze ofoliowane, a same palety nie mają możliwości zmiany pozycji wewnątrz naczepy, co można uzyskać np. poprzez stosowanie mat antypoślizgowych.