Transport towarów niebezpiecznych

Transport towarów i ładunków niebezpiecznych wymaga szczególnej ostrożności i przewidywania rozmaitych zdarzeń. Normy określające dozwolone sposoby i wymogi obowiązujące podczas tego rodzaju transportu drogowego wyznacza międzynarodowa konwencja ADR.

transport

Dzięki wciąż rozwijającej się infrastrukturze drogowej i coraz lepszym samochodom ciężarowym, transport wszystkich towarów, a więc również tych niebezpiecznych, ma bardzo duży zasięg. Aby zapewnić pełną ochronę na całej trasie transportu w wymianie międzynarodowej, konieczne było ustanowienie jednolitych regulacji, obowiązujących w wielu krajach – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy transportowej Kigar.

Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych

Dokładna klasyfikacja materiałów niebezpiecznych zawarta jest w załączniku A do umowy ADR. Wyszczególniono tam 13 podstawowych klas towarów niebezpiecznych oraz szczegółowy opis materiałów należących do poszczególnych klas. W tej części umowy znajdują się również wymagane metody pakowania takich towarów oraz sposób, w jaki muszą być one oznaczane.

Kolejną poruszaną tu kwestią są szczegółowe warunki przewozu towarów niebezpiecznych, a nawet sposób manipulowania ładunkiem wewnątrz cysterny czy kontenera. Opisano również zakazy łączenia poszczególnych towarów w jednym transporcie.

Wymagania dotyczące pojazdów w ADR

Osobny załącznik (B) poświęcono pojazdom i osobom uczestniczącym w transporcie towarów niebezpiecznych. Pojazdy dedykowane do takich zadań muszą spełniać określone wymagania konstrukcyjne i posiadać dodatkowe, specjalistyczne wyposażenie.

Zarówno kierowca, jak i pozostali członkowie załogi pojazdu wykorzystywanego w transporcie towarów niebezpiecznych muszą przejść odpowiednie szkolenia i dokumenty poświadczające posiadaną wiedzę i kwalifikacje.

Kogo obowiązuje ADR?

Postanowienia umowy ADR obowiązują obecnie w 50 państwach. Oznacza to, że warunków opisanych w konwencji musimy przestrzegać organizując transport na terenie Unii Europejskiej, ale także Turcji czy Kazachstanu.