Dopuszczalna masa ładunku na drogach

Wyruszając w trasę kierowca nie musi martwić się ciężarem samego przewożonego ładunku, ale pilnować łącznej masy samochodu czy składu wraz z załadowanym towarem. Suma ciężaru pojazdu, ładunku i przewożonych osób określana jest mianem rzeczywistej masy całkowitej i nie może przekraczać konkretnych wartości, opisanych w kodeksie drogowym jako dopuszczalna masa całkowita.

W sytuacji, gdy masa rzeczywista pojazdu, naciski osi lub wymiary pojazdu są większe od dopuszczalnych na konkretnych drogach, jego przejazd jest dozwolony wyłącznie pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zezwolenia – wyjaśnia ekspert z Grupy PRECIA MOLEN.

Jeśli kierowca zdecyduje się na jazdę bez takowego zezwolenia mimo przekroczenia dozwolonych wartości, naraża się na konieczność zapłaty bardzo wysokich kar.

Masa przewożonego ładunku

Dopuszczalna masa przewożonego ładunku uzależniona jest od rodzaju pojazdu. Jak nadmieniliśmy wcześniej, masa ładunku nie może powodować przekroczenia masy całkowitej  pojazdu. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na dopuszczaną ładowność pojazdu, której nie wolno przekraczać nawet w sytuacji, gdy nie powoduje to przekroczenia dmc.

Dopuszczalna masa całkowita

Dopuszczalne masy całkowite pojazdów określa § 3 rozporządzenia Ministra infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia i właśnie tam należy szukać szczegółowych informacji o maksymalnych obciążeniach dla poszczególnych rodzajów pojazdów.

Przejazdy ponadgabarytowe

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej przejazd pojazdu jest możliwy pod warunkiem uzyskania odpowiednich zezwoleń. Uzyskanie takiego zezwolenia wymaga jednak spełnienia szeregu warunków i wiąże się z koniecznością poniesienia właściwych opłat.

Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego udziela zarządca drogi, starosta, Naczelny Urząd Celny lub Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, w zależności od kategorii przejazdu. Tę z kolei ustala się na podstawie wielkości i masy ładunku oraz drogi, po której pojazd ma się poruszać.

Wagi samochodowe

Aby upewnić się, że pojazd nie przekracza maksymalnej masy całkowitej, najlepiej po prostu go zważyć. W tym celu wykorzystywane są specjalistyczne wagi samochodowe najazdowe i zagłębione, będące niezbędnym elementem wyposażenia każdej firmy, działającej w sektorze logistyki i transportu.

Nowoczesne wagi samochodowe są niezwykle precyzyjne i trwałe, a ich instalacja nie wymaga dużych nakładów finansowych, ani skomplikowanych inwestycji budowlanych. Najlepsi producenci w swojej ofercie posiadają wagi spełniające najróżniejsze oczekiwania, w tym wagi modułowe i przenośne.