Automatyczne systemy transportowe dla różnych branż

Magazyny, tak jak i cały przemysł, handel oraz transport, stale się doskonalą dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii z takich dziedzin jak m.in. robotyka i mechatronika. Następuje silna profesjonalizacja i specjalizacja. Magazyny zaczynają służyć ściśle określonym celom, na ich miarę są projektowane oraz wyposażane. W jaki sposób automatyczne systemy transportowe odpowiadają na potrzeby różnych branż?

automatyczne-systemy-transportowe

Czym są automatyczne systemy transportowe?

Automatyczne systemy transportowe to kompleks rozwiązań technologicznych, które usprawniają transport wewnętrzny i magazynowanie. W ich skład wchodzą takie elementy, jak: automatyczne systemy magazynów i układnic, ale też systemy transportu wewnętrznego, wózki samojezdne SLS, przenośniki, a także rozwiązania informatyczne – oprogramowanie zautomatyzowanych magazynów.

Istotą automatycznych systemów transportowych jest ich dopasowanie do tego, co jest przechowywane – rodzaju i gabarytu magazynowanych materiałów. Automatyzacja daje dużą dowolność kreowania przestrzeni przechowywania dowolnie według potrzeb, tak aby oszczędzić miejsce, czas i energię, a także zminimalizować udział człowieka i przyspieszyć procesy logistyczne.

Różne branże, różne potrzeby

W zależności od branży, magazyny będą się bardzo różnić. Na inne potrzeby będzie odpowiadał magazyn, w którym przechowuje się opony, a innym zadaniom musi sprostać przestrzeń, w której trzymane są leki.

Właśnie temu problemowi zaradzają automatyczne systemy transportu wewnętrznego. Branże, które operują na małych i średnich gabarytach, mogą korzystać z magazynów wertykalnych. Oparte na poziomej strukturze, pozwalają zaoszczędzić miejsce i usprawnić transport wewnętrzny, a co za tym idzie – podnoszą wydajność i opłacalność magazynu. Dla przedmiotów o niewielkich gabarytach, ale często wyjmowanych i układanych jest System Kartezjański (na przykład od www.cassioli.com.pl).

Zupełnie innych systemów wymagają np. palety. Może to być system Multisat, który wyróżnia się tym, że pozwala składować palety na zwielokrotnionej głębokości. Sterowanie załadunkiem, transportem i odbiorem odpowiedniej palety odbywa się poprzez dedykowane systemy informatyczne.

To tylko przykładowe rozwiązania. Jest ich o wiele więcej, a właściwie tyle, ile potrzeb – ponieważ automatyka umożliwia ścisłe indywidualizowanie rozwiązań logistycznych.