Szkolenie systemu zakładowej kontroli produkcji betonu towarowego i wyrobów budowlanych

Czy słyszałeś o tym, że każdy producent betonu jest zobowiązany do posiadania odpowiedniego certyfikatu, świadczącego o zgodności zakładowej kontroli produkcji? Przepisy w tym zakresie zmieniają się dość często, dlatego też osoba wydająca taki dokument, powinna zostać odpowiednio przygotowana. O tym, jakie są cele szkoleń i kto może w nich uczestniczyć dowiesz się, czytając poniższy artykuł.

Kontrola produkcji

Z tej racji, że beton towarowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami – zaliczany jest do grupy produktów budowlanych, musi mieć deklarację właściwości użytkowych. W tym celu każdy producent takich wyrobów jest zobowiązany do wdrożenia zakładowej kontroli produkcji, której celem jest odpowiednie zarządzanie jakością wyrobu, a także weryfikacja jego właściwości. Spełnienie wszelkich wymagań wiąże się z zastosowaniem specjalistycznych narzędzi, pomagających w przygotowaniu ogólnej oceny. Decyzję o dopuszczeniu lub zwolnieniu produktu wyznacza się na podstawie dokumentów technicznych.

Adresat szkolenia

Osoby odpowiedzialne za jakość produktów i zajmujące się oceną zgodności w zakładach wytwarzania wyrobów budowlanych powinny przejść odpowiednie szkolenia, w trakcie których zostaną zapoznane z obowiązującym systemem przeprowadzania kontroli. Ponadto dowiedzą się, jaka jest treść ważnych ustaw i norm dla wyrobów budowlanych. W trakcie szkolenia nauczą się także przygotowywać etykiety wraz z oznakowaniami, a także odpowiednie deklaracje właściwości produktów. Dzięki temu pracownicy zostaną upoważnieni do przeprowadzania certyfikacji w firmie.

Cel szkolenia

Szkolenie dotyczące systemu zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych ma na celu przygotowanie pracownika do:

  • sporządzania sprawozdań i deklaracji właściwości wyrobów;
  • wyszukiwania przepisów dot. wyrobów budowlanych;
  • interpretacji wymagań oraz ich aktualizacji;
  • uzupełniania dokumentacji.

Specjalista z Instytutu Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu dodaje: Instytut prowadzi szkolenia, których głównym celem jest rozwój kadry odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg badań na zgodność z wymaganiami norm PN-EN i specyfikacjami technicznymi, eksport wiedzy i umiejętności w procesie zarządzania dokumentacją w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), promowanie profesjonalizmu podczas procesu związanego z projektowaniem składu bet