Rodzaje gazów technicznych

Gazy techniczne mają bardzo szerokie zastosowanie. Używa się ich m.in. w przemyśle hutniczym, gdzie towarzyszą procesom spawalniczym, w przemyśle spożywczym do wytwarzania napojów gazowanych, w produkcji paliwa do kuchenek gazowych i samochodów, a także w medycynie i badaniach naukowych. Poniżej znajdziesz krótką charakterystykę wybranych gazów technicznych wraz z ich zastosowaniem.

Acetylen

Jest to gaz o słabym, niemal nieuchwytnym zapachu. Jeśli posiada nieprzyjemny zapach, to wynika on z jego zanieczyszczenia. Jest także gazem podatnym na wybuchy – najczęściej dochodzi do nich w wyniku połączenia się tego gazu z powietrzem atmosferycznym, ale jego obecność nie jest niezbędna. Swoje zastosowanie gaz ten znalazł np. jako paliwo do lamp acetylenowych oraz w przemyśle chemicznym, w którym jest półproduktem biorącym udział w wytwarzaniu tworzyw sztucznych. Taki gaz można zakupić w specjalistycznych firmach zajmujących się sprzedażą gazów i związanymi z tym usługami, jak np. krakowski Fenix.

Hel

Jest gazem lżejszym niż powietrze. Nie ma zapachu ani smaku, wrze w dość niskiej temperaturze, dlatego wykorzystuje się go do chłodzenia nadprzewodników. Jego najpopularniejszym zastosowaniem jest produkcja mieszanek do oddychania przeznaczonych do butli do nurkowania. Wykorzystywany jest także jako paliwo w balonach. Jego niewielkie ilości sprawiają, że jest to gaz stosunkowo drogi.

Dwutlenek węgla

Jeden z najpopularniejszych gazów technicznych, mający szerokie zastosowanie –  wykorzystuje się go m.in. do produkcji napojów gazowanych. Uwolniony do powietrza jest całkowicie bezwonny i bezbarwny. Wytwarzany jest w procesie oddychania, przy jego udziale rośliny prowadzą proces fotosyntezy.

Propan

Gaz techniczny, który charakteryzuje się większą wagą w stosunku do powietrza atmosferycznego. Nie ma ani zapachu ani koloru, jest nierozpuszczalny w wodzie. Wykorzystuje się go jako paliwo do zasilania samochodów oraz do domowych kuchenek gazowych. W przypadku paliwa samochodowego propan jest spalany za pomocą specjalnych urządzeń, w kuchenkach natomiast spala się w sposób wolny. Uzyskuje się go w procesie destylacji ropy naftowej i miesza z innym gazem, butanem, aby uzyskać formę zdatną do wykorzystania.

Argon

Jest to gaz bezbarwny i bezwonny, a przy tym cięższy od powietrza atmosferycznego. Jego właściwości osiadania na dnie aparatury znalazły swoje zastosowanie m.in. w produkcji żarówek oraz do zabezpieczania dysków twardych komputerów przed zużyciem. Argon jest także szeroko stosowanym gazem w procesach spawalniczych.