Rodzaje filtrów do hydrauliki siłowej

Filtry w układach hydraulicznych mają za zadanie chronić poszczególne elementy przed zanieczyszczeniami i zachować własności eksploatacyjne cieczy roboczej. Zależy nam na utrzymaniu jej parametrów fizykochemicznych na odpowiednim poziomie. Czystość cieczy roboczej jest bardzo istotna, a zadaniem filtrów jest oddzielenie od strumienia cieczy cząsteczek zanieczyszczeń stałych, dodatkowo w przypadku cieczy HLPD (które mają w składzie detergenty) do oddzielenia produktów jej starzenia. Co warto wiedzieć o najważniejszych filtrach w układach hydraulicznych?

filtry

Filtry ssawne i powrotne

Filtry ssawne znajdują się na przewodzie ssawnym. Ich zadaniem jest ochrona wszystkich elementów układu hydraulicznego, przede wszystkim pompy. Wyróżniamy dwa typy filtrów ssawnych: bez obudowy lub z obudową (filtry umieszczone poza zbiornikiem). Filtr powinien mieć odpowiednio duży przepływ, by działać skutecznie, a dodatkowo powinien charakteryzować się możliwie najmniejszym oporem początkowym. Zawór zwrotny powinien uniemożliwiać wyciek oleju. Warto dodać, że filtra nie należy umieszczać bezpośrednio przed pompą, ponieważ może się wówczas wytworzyć podciśnienie (zjawisko kawitacji). Filtry powrotne oczyszczają ciecz roboczą ze stałych zanieczyszczeń – są stosowane we wszystkich rodzajach układów hydraulicznych. Stanowią ostatni element obwodu hydraulicznego, dlatego zatrzymują zanieczyszczenia bezpośrednio przed zbiornikiem. Mogą być montowane w górnej części zbiornika lub liniowo. Materiały, z których wykonuje się element filtracyjny, to zwykle splisowana siatka lub papier, czy włóknina na bazie włókien szklanych.

Filtry wysokociśnieniowe i zlewowe

Filtry wysokociśnieniowe łączą linie wysokiego ciśnienia w układzie i zapewniają ochronę poszczególnych elementów. Wkłady filtrów wysokociśnieniowych najczęściej produkowane są z włókna szklanego, natomiast sam korpus produkowany jest ze stali nierdzewnej, podobnie jak głowica. Filtry wysokociśnieniowe stosowane są przede wszystkim w agregatach hydraulicznych, maszynach budowlanych i maszynach rolniczych – mówi nam przedstawiciel firmy Bipromasz z Białegostoku. Filtry zlewowe, które występują w układach hydraulicznych, są zwykle umieszczane na zbiorniku. Należą one do filtrów niskociśnieniowych. Cechuje je bardzo duża dokładność filtracji.

Filtry ochronne i robocze

Warto wspomnieć, że filtry do hydrauliki siłowej dzielimy na filtry ochronne i robocze. Zadaniem filtrów ochronnych jest ochrona wrażliwych elementów instalacji przed skutkami zanieczyszczenia cieczy, na przykład wskutek awarii silnika, czy pompy. Filtry robocze natomiast mają za zadanie utrzymać wymaganą klasę czystości cieczy roboczej w całej instalacji. Na koniec dodajmy, że zgodnie ze standardami ISO czystość cieczy roboczej to liczba kodowa, która określa zawartość stałych zanieczyszczeń o danej średnicy w pobranej do badania próbce.