Rodzaje akcesoriów do siłowników hydraulicznych

Siłowniki hydrauliczne, jak również wiele konstrukcji maszyn przemysłowych, budowlanych, drogowych, wiertniczych czy rolnych, a także innego typu sprzęt roboczy często wymagają zastosowania przeróżnych akcesoriów. Większość z nich stanowią tzw. ucha przegubowe, które podzielić można na kilka podstawowych rodzajów. Poniższy artykuł ma na celu naświetlenie tego właśnie zagadnienia.
Rzeczone ucha wykorzystywane są na ogół w siłownikach, których ciśnienie pracy nie przekracza 320 bar. – Kolejną zasadniczą ich cechą wspólną jest obecność łożysk przegubowych, które pozwalają na uzyskanie kątowego odchylenia elementu, jakim jest sworzeń mocujący, w zakresie wynoszącym plus minus pięć stopni – dodaje specjalista z Zakładu Hydrauliki Siłowej HYDRO-TOR .

siłowniki hydrauliczne

Kwestia łożysk

Wykonane z gumy pierścienie uszczelniające, których zadaniem jest okrycie wspomnianych łożysk przegubowych, to kolejny istotny składnik omawianych akcesoriów stosowanych wraz z siłownikami hydraulicznymi. Same łożyska zaś wymagają przeprowadzania regularnych zabiegów konserwacyjnych z użyciem smaru maszynowego. Długość odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi tego typu zabiegami warunkowana jest cechami środowiska, w jakim dany siłownik pracuje, a także częstotliwością jego ruchów roboczych.

Podział uch przegubowych

Ucha przegubowe dzielą się zasadniczo na takie, których przeznaczeniem jest spawanie w dnie siłownika (tzw. ucha przegubowe typu SN), oraz ucha montowane na tłoczyskach siłowników hydraulicznych zakończonych gwintem zewnętrznym. Wśród uch drugiego rodzaju wyróżnić można jeszcze ucha przegubowe typu PRN i ucha przegubowe typu PRU, których odkręcenie uniemożliwia zacisk śrub imbusowych w obszarze przeciętej tulei gwintowanej.

Mieszki, osłony i przetworniki

Oprócz uch przegubowych do akcesoriów do siłowników hydraulicznych zaliczają się też wykorzystywane w siłownikach maszyn mobilnych przetworniki typu ELA. Ich użycie rekomendowane jest zwłaszcza w przypadku siłowników wspomagania, tych długich albo wyposażonych w dwustronne tłoczysko, jak również tam, gdzie postawiony zostaje wymóg pełnego tłoczyska, natomiast dna siłownika nie da się zmodyfikować, instalując przetwornik.

Na koniec warto wspomnieć jeszcze o specjalnych osłonach i mieszkach gumowych na tłoczyska siłowników. Stosuje się je w sytuacji, gdy te ostatnie potrzebują szczególnego rodzaju ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, takimi jak uderzenia kamieni wyskakujących spod kół pojazdu albo wstrząsy związane z przeprowadzaniem czynności ładunkowych.