Od czego zależy cel badań naukowych?

Badania naukowe są kluczowe dla rozwoju świata. Bez nich niemożliwe byłoby wprowadzenie innowacji i wdrożenie wynalazków, bez jakich dzisiaj nie wyobrażamy sobie życia. Badania przeprowadzane są przez specjalistów, którzy muszą mieć odpowiednie przygotowanie merytoryczne i rzetelne obeznanie z tematem, aby móc jeszcze lepiej poznać i zrozumieć dzisiejszą rzeczywistość.

Przyczyny prowadzenia badań

Badania naukowe mogą mieć różne przyczyny – mówi nasz ekspert z Instytutu Tele- i Radiotechnicznego.

Tzw. badania stosowane mają charakter pragmatyczny, badania podstawowe z kolei mają za zadanie odkryć podstawowe prawdy, które mogą być kluczowe dla dalszych rozważań. Przyczyny badań zależą od konkretnych osób je prowadzących, a ich głównym zadaniem na początku procesu badawczego jest określenie celu prowadzonych działań i ustalenie problemu, który będzie poruszany. Problem nie musi być skonkretyzowany, ponieważ może się nieco zmienić w trakcie, a nawet zostać całkowicie przeformułowany.

Cele badań naukowych

Zanim grupa ekspertów danej dziedziny rozpocznie program badawczy, musi wyznaczyć cele badań naukowych. To one bowiem pozwalają ostatecznie uświadomić sobie, z jakich powodów rozpoczynamy badania i w jaki sposób będzie można je wykorzystać. Przydatne wyniki można wykorzystać na wiele różnych sposobów, w tym również, aby wprowadzać innowacyjne rozwiązania. Pośród celów badań naukowych wyróżnia się cele poznawcze, badające dane zjawisko, cele teoretyczne, mające sformułować pewne założenia oraz cele praktyczne, pozwalające ustalić przydatność sprawdzanych metod czy rozwiązań. Cel jest zależny od tego, co chcemy osiągnąć. Mówi się także o celach wewnętrznych, o czysto poznawczym charakterze oraz o celach zewnętrznych, które pozwalają wykorzystać zdobytą wiedzę w odniesieniu do codziennego życia czy społeczeństwa.