Co warto wiedzieć o tłumaczeniu dokumentów samochodowych?

Sprowadzanie aut zza granicy to coraz bardziej popularny proceder. W Niemczech, Holandii czy Francji dostępna jest bowiem szeroka oferta tańszych, ale wciąż nowoczesnych samochodów używanych, które są w doskonałym stanie. Na przeszkodzie stoi jedynie procedura rejestracji auta w Polsce i liczne związane z tym formalności, do których należy konieczność tłumaczenia dokumentów.

tłumaczenia

Kiedy i w jaki sposób należy przetłumaczyć dokumenty samochodowe?

Dokumenty samochodowe należy przetłumaczyć w sytuacji, gdy sprowadzamy auto z zagranicy, czy to na drodze kupna, czy to w wyniku otrzymania spadku lub darowizny.

Tłumaczenia dokumentów samochodowych będą nam potrzebne do zarejestrowania auta w Polsce. – Mówi pracownik Biura tłumaczeń 100 AT w Warszawie. – Urzędnik nie ma bowiem obowiązku znajomości języków obcych i tłumaczenia przedłożonych dokumentów, ale musi być w stanie zapoznać się z całą potrzebną treścią, w tym z wszelkimi adnotacjami i zapisami, które w przypadku zagranicznych formalności mogą różnić się od polskich standardów. Dlatego tak ważne jest dołączenie do kompletu dokumentów stosownych tłumaczeń. Należy pamiętać, aby koniecznie były to tłumaczenia przysięgłe, a więc sporządzone przez osobę dysponującą odpowiednimi uprawnieniami, które nadaje Ministerstwo Sprawiedliwości. Tylko takie tłumaczenie posiada bowiem moc prawną i jest akceptowane przez urzędników. Warto przy tym zaznaczyć, że z usług tłumacza przysięgłego trzeba skorzystać nie tylko w przypadku, gdy dokumenty sporządzone zostały jedynie w obcym języku. Nawet bowiem jeśli mamy do czynienia z dwujęzyczną umową, tu również wymagane jest poświadczenie prawidłowości danego tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego.

Jakie dokumenty samochodowe muszą być przetłumaczone?

Dokumenty sporządzane przy okazji zakupu samochodu mogą różnić się między sobą w zależności od państwa, z którego sprowadzamy auto. Ponadto różnice w obowiązku tłumaczenia dokumentów samochodowych mogą wynikać również z przepisów wewnętrznych w poszczególnych wydziałach komunikacji. Najlepiej więc, jeszcze przed przystąpieniem do procesu rejestracji auta, zapytać o wymagane formalności w konkretnym urzędzie. Zazwyczaj jednak przetłumaczone muszą zostać:

  • Dowody rejestracyjne – w przypadku dokumentów składających się z kilku części musimy przetłumaczyć każdą z nich.
  • Umowy o zakupie – nawet dokument sporządzony w dwóch językach musi być poświadczony na zgodność tłumaczenia przez przysięgłego tłumacza.
  • Dowód kupna – najczęściej jest to faktura lub rachunek.
  • Inne – dowód pochodzenia lub złomowania auta, akt darowizny, wniosek sądowy i inne dokumenty, które określają prawo własności samochodu.

Gotowy komplet dokumentów samochodowych zawierający zarówno oryginały, jak i tłumaczenia przysięgłe, uprawnia nas do zarejestrowania auta sprowadzanego zza granicy.