Rodzaje informacyjnych znaków drogowych

Informacyjne znaki drogowe przybierają zwykle postać prostokąta o niebieskim tle, choć występują też wyjątki od tej reguły. Funkcja tych znaków wykracza też niekiedy poza charakter czysto informacyjny, jako że uzyskana dzięki nim wiedza dotycząca danego odcinka drogi wiąże się  często z koniecznością podjęcia przez kierowcę konkretnego działania lub też zachowania szczególnej ostrożności. Co jeszcze warto wiedzieć o informacyjnych znakach drogowych?

Informacyjny znak drogowy

Wyróżniają je chociażby symbole alfanumeryczne rozpoczynające się na literę D. Bodaj najbardziej charakterystycznym, całkowicie pozbawionym koloru niebieskiego, jest znak D-1, informujący o wjeździe na drogę z pierwszeństwem przejazdu. Jest to żółty kwadrat na białym tle, o przekątnych równoległych i prostopadłych do powierzchni jezdni (w przeciwieństwie do innych znaków informacyjnych, gdzie przekątne znajdują się pod kątem ok. 45 stopni do ziemi). Odwołaniem tego znaku jest jego forma przekreślona czarnym pasem.

Jak dodaje przedstawiciel produkującej oznakowania drogowe firmy Andros, brak niebieskiego tła cechuje też znaki informacyjne umieszczone przy wjeździe na obszar zabudowany oraz drogę wewnętrzną, jak również przy wyjeździe z nich, a także te sygnalizujące koniec strefy płatnego parkowania (przekreślony na czerwono znak z charakterystyczną literą P na szarym polu).

Informacje i zalecenia

Osobna grupa znaków, tym razem już z niebieskim tłem, informuje kierowcę o charakterze drogi, po której się on porusza bądź do której się zbliża. Może bowiem chodzić na przykład o drogę ekspresową albo autostradę, płatną lub nie, tunel, drogę jednokierunkową bądź tzw. ślepy zaułek, czyli drogę, której koniec nie łączy się z żadną inną drogą. Znak informujący o wjeździe na autostradę ma za zadanie przypomnieć też, że nie wolno się na niej poruszać z prędkością mniejszą niż 40 km/godz., podobnie jak znak informujący o wjeździe do tunelu przypomina o konieczności włączenia świateł mijania.

Pewne zachowania sugerują też inne informacyjne znaki drogowe, takie jak ten sygnalizujący wjazd do strefy zamieszkania (konieczność poruszania się z prędkością nie większą niż 20 km/godz., a także uważania na nieoznakowane progi zwalniające), przejście dla pieszych (wzmożona ostrożność, wolniejsze tempo jazdy) czy szpital (zachowanie czujności z uwagi na karetki, a także niepowodowanie nadmiernego hałasu).

Orientacja na drodze

Istnieją też informacyjne znaki drogowe po prostu istotnie ułatwiające orientację w terenie dzięki zaznaczeniu obecności w najbliższej okolicy przydatnych obiektów. Oprócz szpitala mogą to być na przykład parkingi i miejsca postojowe (również zadaszone oraz dla taksówek czy niepełnosprawnych), punkty opatrunkowe, stacje paliw i jednostki policji, myjnie, punkty wulkanizacji i obsługi technicznej pojazdów, noclegi, kempingi i toalety, a także lokale gastronomiczne.

Znaki z charakterystycznym niebieskim tłem poinformują nas też o przejściach dla pieszych (również podziemnych i kładkach), przystankach komunikacji zbiorowej, buspasach, odcinkach monitorowanych przez fotoradar czy o organizacji ruchu związanej z pierwszeństwem na drodze. Największe znaki tego typu znajdują się zaś najczęściej przy granicach i informują o dopuszczalnych w danym kraju prędkościach, jakie mogą rozwijać poszczególne rodzaje pojazdów na konkretnych rodzajach dróg.