Nauka jazdy – przebieg kursu

Zbliżasz się do „osiemnastki” i nie możesz doczekać się, kiedy wreszcie będziesz mógł samodzielnie poruszać się samochodem? A może już dawno wkroczyłeś w pełnoletniość, ale dopiero teraz zaczyna cię irytować konieczność korzystania z komunikacji publicznej? Bez względu na to, w jakim momencie życia się znajdujesz, decyzja o zrobieniu prawa jazdy to świetny pomysł.

kurs w szkole nauki jazdy

Zanim wsiądziesz do swojego lub wypożyczonego auta, żeby dumnie przemierzać polskie i zagraniczne szosy, musisz zdobyć odpowiednie uprawnienia. Aby otrzymać dokument uprawniający do jazdy samochodem osobowym, trzeba przejść kurs w ośrodku szkoleniowym, a następnie zdać egzamin państwowy. Jak dokładnie przebiega nauka jazdy?

Kurs teoretyczny na prawo jazdy

Pierwszym etapem szkolenia kandydatów na kierowców jest kurs teoretyczny. Czas i zakres takiego szkolenia jest dokładnie określony ustawą. W ciągu 30 godzin lekcyjnych (czyli 30 x 45 minut) poznasz nie tylko podstawy kierowania pojazdem, ale także przepisy ruchu drogowego, obowiązki i prawa kierującego pojazdem oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w ośrodku szkolenia kierowców i przebiegają w formie wykładów oraz ćwiczeń. Kurs teoretyczny musi być prowadzony przez uprawnionego szkoleniowca, a uczestnictwo w nim z jednej strony ma pomóc ci przygotować się do zdania egzaminu teoretycznego, z drugiej zaś jest warunkiem przystąpienia do praktycznej części nauki jazdy.

Kurs praktyczny na prawo jazdy

Jak wspomnieliśmy wyżej, aby wsiąść do samochodu z instruktorem, musisz najpierw odbyć pełne szkolenie teoretyczne. Kursant przystępujący do pierwszej lekcji jazdy musi więc posiadać kartę przeprowadzonych zajęć.

Praktyczna nauka jazdy samochodem zaczyna się na placu manewrowym. Tam, w bezpiecznych warunkach pod czujnym okiem instruktora, kursant zaznajamia się z pojazdem i sposobem jego obsługi. Następnym etapem jest jazda po mieście oraz w ruchu poza obszarem zabudowanym.

Kolejne elementy nauki jazdy są wdrażane przez instruktora stopniowo na podstawie obserwacji postępów kandydata na kierowcę. To instruktor podejmuje decyzję, czy kursant jest już gotowy, by opuścić plac manewrowy – podobna zasada obowiązuje później na egzaminie.

Lekcje praktyczne w szczecińskiej szkole nauki jazdy ALIEN odbywają się w samochodach identycznych z tymi, na których przeprowadza się egzaminy państwowe. To ważne, gdyż tak przygotowany kursant czuje się pewniej, a auto egzaminacyjne nie ma przed nim tajemnic.

Egzamin na prawo jazdy

Zanim kandydat na kierowcę przystąpi do egzaminu w WORD, musi zdać egzamin wewnętrzny. Tak samo jak sprawdzian państwowy, również ten wewnątrzszkolny dzieli się na część testową i praktyczną. Dopiero na podstawie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminów wewnętrznych kursant może umówić termin egzaminu państwowego.

śr. ocena 5 / głosów 1