Kursy dla kierowców – kategoria A1

Nie masz 18 lat, a chcesz mieć prawo jazdy? Rozwiązaniem może być kurs na prawo jazdy kategorii A1. Osoby, które przejdą szkolenie teoretyczne i praktyczne, a następnie pozytywnie zdadzą egzamin, będą mogły legalnie poruszać się motocyklem. Jakie trzeba spełniać warunki, aby podejść do tego kursu? Jakim konkretnie motocyklem można się poruszać mając prawo jazdy kategorii A1?

prawo-jazdy-A1

Prawo jazdy A1 – dla kogo kurs i uprawnienia

Osoba, które przejdzie kurs, a następnie zda pozytywnie państwowy egzamin na prawo jazdy kategorii A1 będzie posiadała uprawnienia umożliwiające jej poruszanie się motocyklem o małej pojemności silnika nieprzekraczającej 125 cm3 (o mocy nieprzekraczającej 11 kW) oraz stosunku mocy do masy własnej nie większym niż 0,1 kW/kg.

Ponadto, osoba posiadająca ten rodzaj prawa jazdy może się również poruszać motocyklami trójkołowymi o mocy nieprzekraczalnej 15 kW i pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM – podkreśla specjalista ze Szkoły nauki jazdy MANEWR z Wrocławia.

Aby jednak podejść do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii A1, należy mieć ukończone 16 lat (kurs można rozpocząć już 3 miesiące przed uzyskaniem tego wieku). Ponadto, aby rozpocząć kurs należy stworzyć PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę. Od osoby ubiegającej się o prawo jazdy wymaga się również uzyskania orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem oraz zgody rodzica bądź opiekuna.

Jak wygląda szkolenie na prawo jazdy kategorii A1?

Kurs na prawo jazdy kategorii A1 składa się z dwóch części: pierwszej – teoretycznej i drugiej – praktycznej. Część teoretyczna trwa 30 godzin i polega na nauce przepisów kodeksu drogowego. Podczas teoretycznego egzaminu państwowego kursant będzie musiał wykazać się znajomością zasad umożliwiających bezpieczne poruszanie się po drodze publicznej, obowiązków spoczywających na kierowcy oraz wiedzą na temat zachowań w warunkach nadzwyczajnych. Z kolei część praktyczna to 20 godzin zajęć polegająca na szkoleniu z jazdy na mieście.

Szkoła nauki jazdy udostępnia kursantowi pojazd (np. motor Honda CBF 125 lub Suzuki 125 GN), którym podczas godzin zajęć porusza się po mieście wraz z pojazdem asekuracyjnym z instruktorem. Takie rozwiązanie jest w pełni bezpieczne, gdyż przygotowywany do egzaminu państwowego jest „połączony” z instruktorem zestawem radiotelefonów ze słuchawkami. Pojazdem asekuracyjnym jest samochód, który ubezpiecza motocykl (np. podczas upadku blokuje ruch), a także imituje warunki drogowe, z którymi kursant będzie musiał zmierzyć się podczas egzaminu. Ponadto kursant podczas szkolenia porusza się po terenie, na którym w dużej mierze odbywa się egzamin państwowy. Podczas praktycznego egzaminu państwowego kursant musi sprawdzić stan techniczny pojazdu, przygotować się do jazdy, wykonać zadania na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym, na drogach publicznych.