Jak działają wagi samochodowe?

Wagi samochodowe znacznie ułatwiają kontrolę pojazdów na drogach ekspresowych, pomiar ich masy podczas wjazdu do fabryki, a także umożliwiają sprawniejszą pracę w skupach złomu. Są one zaprojektowane tak, aby można było dzięki nim określać masę pojazdów kołowych. Dlatego mechanizm i sposób ich działania jest dosyć specyficzny. W jaki sposób wagi samochodowe określają masę pojazdów? Wyjaśniamy.

Jak wyglądają wagi samochodowe?

Na rynku często można spotkać wagi samochodowe typu elektronicznego. Dostępne są także wagi mechaniczne, a nawet mechaniczno-elektroniczne. Dzieli się je ze względu na:

  • nawierzchnię – można zdecydować się na nawierzchnię stalową, betonową albo stalowo-betonową,
  • mobilność – niektóre z wag są montowane na stałe, natomiast inne to modele przenośne,
  • budowę – wagi samochodowe mogą być najazdowe lub zagłębione.

Wymiar wagi samochodowej musi być zawsze uzależniony od ciężaru pojazdów, które ma ona ważyć. Inna wielkość wagi będzie odpowiednia do ważenia małych ciężarówek, samochodów osobowych, a inna do określania masy pojazdów dwuczłonowych.

Wagi samochodowe pomagają określać i kontrolować masę pojazdów tam, gdzie drogi są w zbyt słabym stanie, aby jeździły po niej bardzo ciężkie samochody. Są także niezbędne podczas wykonywania obliczeń związanych z wwożeniem czy wywożeniem załadunku z magazynu lub fabryki – tłumaczy ekspert z firmy WAGOTECHNIKA z Lublina.

Wagi samochodowe – zasada działania

Elektroniczne wagi samochodowe złożone są z trzech głównych elementów. Czujnik tensometryczny odpowiada za przekształcanie wielkości mechanicznej na elektryczną. Miernik wagowy pozwala na pokazanie odpowiedniej wartości na wyświetlaczu wagi. Natomiast nie mniej ważne uszczelki zapobiegają przedostawaniu się zabrudzeń do wnętrza wagi.

Kiedy samochód staje na urządzeniu, pomiar odbywa się w ciągu kilkunastu sekund. Wtedy informacja o jego masie jest przekazywana kolejno z czujnika do miernika wagowego i prezentowana na wyświetlaczu. Jednak jeżeli waga jest wyposażona w dodatkowe akcesoria, proces ważenia może przebiegać jeszcze sprawniej.

Wagi samochodowe z komputerem i oprogramowaniem pozwalają na zapisywanie danych oraz zachowywanie ich w pamięci. Wyniki ważenia mogą być również wydrukowane przez specjalne drukarki. Fotokomórki informują natomiast o prawidłowym ustawieniu samochodu w czasie pomiaru. Wyświetlacze wielkogabarytowe umożliwiają odczytywanie wyników pomiarów z nawet bardzo daleka. Przy pomocy zainstalowanych kamer wideo można obserwować oraz nagrywać wjazd i wyjazd aut z wagi.

śr. ocena 5 / głosów 5