Badanie bezpieczeństwa biernego samochodów

Wypadki zdarzają się nawet najlepszym kierowcom. Bez względu na to, jak dużym doświadczeniem i umiejętnościami może pochwalić się kierujący pojazdem, nie jest on w stanie przewidzieć wszystkich niebezpieczeństw, czyhających na drogach oraz zachowania innych uczestników ruchu. Jeżeli już dojdzie do nieszczęśliwej kolizji, kierowcy i pasażerów strzegą bierne układy bezpieczeństwa samochodu.

Na układy bezpieczeństwa biernego samochodu składają się wszystkie rozwiązania techniczne, które mają zapewnić ochronę kierowcy i pasażerom auta w sytuacji zderzenia – wyjaśnia nasz rozmówca z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. Do elementów poprawiających bezpieczeństwo bierne możemy zaliczyć więc samą konstrukcję nadwozia, ale także pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz sposób montowania silnika.

Bierne bezpieczeństwo samochodu a homologacja

Od tego, czy samochód posiada wszystkie niezbędne rozwiązania zapewniające bierne bezpieczeństwo, zależy uzyskanie homologacji. Homologacja to specjalne pozwolenie na użytkowanie pojazdu na terenie danego kraju, które przyznawane jest przez odpowiednie instytucje na podstawie badań, jakim poddaje się te pojazdy przed rejestracją.

Badania biernego bezpieczeństwa samochodów pozwalają więc ustalić, czy dany typ pojazdu spełnia wszystkie aktualne wymogi prawne. Dokładne wymagania dla pojazdów we względzie bezpieczeństwa opisują normy krajowe i europejskie, a badania sprawdzające tę zgodność muszą być wykonane przez uprawnione do tego jednostki techniczne.

Badanie bezpieczeństwa – co trzeba sprawdzić?

Aby pojazd mechaniczny otrzymał świadectwo homologacji, konieczne jest uzyskanie szeregu homologacji cząstkowych, które składają się na homologację całopojazdową.

Podczas badania bezpieczeństwa biernego samochodu konieczne jest zatem sprawdzenie z osobna zgodności z poszczególnymi normami elementów takich jak układy hamulcowy i kierowniczy, rozmieszczenie oświetlenia itd. Badane są także pasy bezpieczeństwa i ich napinacze, zagłówki foteli, a nawet pokrowce siedzeń z bocznymi poduszkami powietrznymi oraz wszystkie inne elementy wyposażenia, służące ochronie bezpieczeństwa użytkujących samochód osób.

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, badania bezpieczeństwa pojazdu mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnione do tego jednostki. O tym, że dane laboratorium techniczne może przeprowadzać takie badania świadczy certyfikat, nadawany przez Polskie Centrum Akredytacji. Obecnie najlepiej wyposażonym laboratorium wykonującym badania bezpieczeństwa biernego pojazdów jest PIMOT.