Mikroklimat przy produkcji leków. Jak go kontrolować?

Produkcja leków to skomplikowany proces, którego przeprowadzenie wymaga kompleksowej wiedzy, doświadczenia i odpowiednich warunków pracy. Leki muszą być nie tylko skuteczne w działaniu i szybko łagodzić dolegliwości chorób, lecz także, a może przede wszystkim bezpieczne w stosowaniu. Jakie są optymalne warunki do produkcji leków i w jaki sposób je kontrolować? Dowiedz się więcej!

produkcja leków

Jak produkuje się leki?

Leki to substancje, które w wyniku bezpośredniego wprowadzenia do organizmu wywołują określony efekt terapeutyczny lub zapobiegają chorobie.

„Proces tworzenia leku rozpoczyna się od szerokich badań nad mechanizmem danej choroby. Kiedy naukowcy znajdą najbardziej optymalny sposób, by zahamować lub cofnąć jej rozwój, przystępuje się do właściwej produkcji leku. Rozpoczynając badania laboratoryjne, eksperci mają do czynienia z wieloma cząsteczkami danej substancji o różnym potencjale terapeutycznym. Dopiero w toku dalszych prac wyodrębnia się tę jedyną, właściwą i to ją poddaje się dalszej obróbce” opisuje proces powstawania leków specjalista z firmy LAB-EL.

Dbałość o najdrobniejsze szczegóły i warunki panujące podczas pracy nad nowym lekiem to jeden z najważniejszych warunków sukcesu.

Jak kontrolować mikroklimat przy produkcji leków?

Precyzyjna kontrola mikroklimatu rozpoczyna się już na samym początku produkcji, przy wyodrębnianiu cząsteczek substancji czynnej. Niekorzystnie oddziaływać tutaj mogą:

  • temperatura,
  • wilgotność,
  • nasłonecznienie,
  • warunki chemiczne w pomieszczeniu.

Oczywiście wpływu tych czynników nie da się całkowicie wyeliminować. Można je natomiast skutecznie kontrolować i uwzględniać ich wypływ na finalny produkt dzięki dokładnym pomiarom. Wśród urządzeń pozwalających na kontrolę mikroklimatu w trakcie produkcji leków wyróżnia się termometry elektroniczne, higrometry, czujniki i detektory substancji chemicznych w powietrzu.

Kontrola tych warunków musi być całodobowa i stale nadzorowana przez specjalistów. Proces produkcji leków obejmuje także nieustanne kontrole jakościowe. Świadomość wpływu czynników panujących podczas produkcji leku ma istotny wpływ na finalny efekt pracy. Jest to bardzo ważna kwestia, gdy weźmie się pod uwagę choćby koszt wyprodukowania jednego leku, który może przekroczyć kwotę miliarda euro. Wliczone w to badania kliniczne wymagają doskonale przygotowanego miejsca produkcji.

Dobrze przygotowana receptura, przy zachowaniu wszystkich niezbędnych środków ostrożności jest podstawą do zarejestrowania produktu i dopuszczeniu go do obrotu.

śr. ocena 5 / głosów 1