Maszyny do recyklingu tworzyw sztucznych

W wyniku recyklingu tworzyw sztucznych powstają m.in. pojemniki, folie, ogrodzenia, zabawki, długopisy, meble, doniczki, ramy okienne z PCV czy płyty termoizolacyjne. Warto podejść do tematu z odpowiedzialnością i rozpocząć ten etap poprzez świadomą segregację opakowań z tworzyw sztucznych, co przyczyni się do łatwiejszego przygotowania odpadów do transportu do przetwórni, w której dzięki specjalnym maszynom do recyklingu powstają gotowe wyroby.

Recykling mechaniczny i chemiczny

Istnieją dwa rodzaje recyklingu tworzyw sztucznych. Jednym z nich jest recykling mechaniczny, zwany również materiałowym, który polega na ponownym zastosowaniu tworzywa w jego pierwotnej postaci. Jest to możliwe dzięki obróbce mechanicznej, której najczęściej poddają się butelki oraz folie opakowaniowe.

W recyklingu chemicznym, inaczej surowcowym, poddaje się tworzywa procesom, które powodują zmiany w ich budowie chemicznej. Mogą one zachodzić pod wpływem rozpuszczalników chemicznych (uzyskuje się wtedy glikolizę, hydrolizę lub metanolizę) albo temperatury (otrzymuje się zgazowanie, pirolizę i hydrokraking). Wymienne procesy pozwalają odzyskać wartościowe związki chemiczne, które są stosowane jako paliwo w przemyśle cementowo-wapienniczym i energetyce lub jako surowce w produkcji następnych produktów.

W procesie recyklingu tworzyw sztucznych niezbędne są odpowiednie maszyny, które ułatwiają jego przebieg – wyjaśnia właściciel firmy Pol-Service Majcher Jacek z Rzeszowa oferującej różnego rodzaju maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Jakie maszyny są przydatne w procesie recyklingu tworzyw sztucznych?

Wśród maszyn wykorzystywanych w procesie recyklingu tworzyw sztucznych znajdują się:

  • Rozdrabniacze do tworzyw sztucznych (rozdrabniają duże gabarytowo jak i twardsze materiały, takie jak: odpady produkcyjne, rury, części samochodowe, butelki czy pojemniki i wiele innych)
  • Młyny do tworzyw sztucznych (przeznaczone do rozdrabniania m.in. odpadów z chemii gospodarczej lub materiału wstępnie rozdrobnionego)
  • Myjki (oczyszczają zarówno tworzywa miękkie, jak i twarde)
  • Wirówki (odwirowują i osuszają większość rozdrobnionych odpadów z tworzyw sztucznych)
  • Wanny flotacyjne (przeznaczone do separacji rozdrobnionych odpadów poliolefinowych i innych)
  • Kompaktory ślimakowe (usuwają wilgoć z przerabianego tworzywa przez prasowanie lub poprzez podniesienie temperatury)
  • Zagęszczarki (służą do aglomerowania odpadów PE, PP, PS, PET i innych w postaci włóknin, wiórów, płatka, worków lub ścinek)
  • Linie granulacyjne (przeznaczone do granulacji odpadów PE, PP, PS, ABS w postaci folii oraz przemiałów)
  • Wytłaczarki (formują półprodukty lub gotowe wyroby poprzez wciskanie uplastycznionego tworzywa do dyszy wytłaczarki, która nadaje gotowy kształt formowanemu przekrojowi)