Jak działa rekuperator?

W nowoczesnym budownictwie duży nacisk kładzie się głównie na stosowanie wysokiej jakości izolacji termicznej. Nic w tym dziwnego, biorąc pod uwagę, jak wielkie oszczędności niesie ze sobą ograniczenie uciekania ciepła z budynku. Jednocześnie grube izolacje ścian i stropów oraz bardzo szczelne okna uniemożliwiają prawidłową cyrkulację powietrza w domu, przyczyniając się do niezdrowego dla mieszkańców zawilgocenia budynków.

Wydajna i oszczędna wentylacja

Sięgając po rozwiązania budowlane, które minimalizują wymianę powietrza z otoczeniem, musimy zadbać również o właściwą wentylację – podkreśla nasz rozmówca z firmy MIR Energia.

Standardowa wentylacja grawitacyjna nie zda tutaj egzaminu, a alternatywą najlepszą z punktu widzenia wydajności i ekonomii, jest wykorzystanie systemu rekuperacji.

Centralnym urządzeniem takiego systemu jest rekuperator. Zadaniem rekuperatora jest nadmuchiwanie świeżego powietrza spoza budynku do jego wnętrza i jednoczesne usuwanie powietrza zużytego. Wbudowany wymiennik ciepła pozwala na równoczesny odzysk ciepła z wywiewanego powietrza, co zapobiega schładzaniu wnętrz w czasie pracy wentylacji.

Jak działa rekuperator?

Świeże powietrze z zewnątrz zasysane jest do budynku za pomocą wentylatora nawiewnego. Zanim powietrze zostanie wtłoczone do wnętrza, przechodzi przez specjalny filtr, który oczyszcza je z zanieczyszczeń, takich jak kurz czy pyłki roślin.

Następnie powietrze trafia do wymiennika ciepła. W tym samym czasie, ale w odwrotnym kierunku, przez element ten przepływa zużyte powietrze, które chcemy usunąć z domu. Konstrukcja wymiennika przeciwprądowego umożliwia przekazanie ciepła z wyrzucanego powietrza do tego, które dopiero zostanie wtłoczone do pomieszczeń. Oba strumienie nie mieszają się ze sobą w trakcie tego procesu.

Co ciekawe, rekuperator umożliwia nie tylko ogrzewanie, ale – w razie takiej potrzeby – schładzanie wtłaczanego do wnętrz świeżego powietrza. Możemy zamontować chłodnicę, która pozwala znacząco obniżyć latem temperatury w pomieszczeniach.

Najważniejsze elementy systemu rekuperacji

Najważniejszym elementem umożliwiającym działanie rekuperatora jest wymiennik ciepła, jednak do prawidłowej pracy systemu niezbędne są również urządzenia wymuszające ruch powietrza, czyli wentylatory nawiewne i wywiewne. Powietrze pobierane jest do budynku przez umieszczoną na elewacji czerpnię, a wyrzucane przez wyrzutnię, znajdującą się na ścianie przeciwległej lub na dachu.

Rozprowadzenie powietrza do poszczególnych pomieszczeń wymaga korzystania z systemu kanałów, a uzyskanie odpowiednich parametrów i czystości zapewniają filtry. Rozwiązaniem często spotykanym w nowoczesnych rekuperatorach jest tzw. by-pass, czyli przewód, który umożliwia pominięcie wymiennika podczas wtłaczania powietrza do pomieszczeń w sytuacji, gdy nie chcemy go ogrzewać (np. w ciągu letnich nocy).