Zalety wynajmu drukarek do biura

Wysokiej jakości drukarka to sprzęt nie tylko zazwyczaj drogi sam w sobie, ale również wymagający fachowej konserwacji czy regularnego serwisowania, które też potrafią sporo kosztować. Nie każda firma może pozwolić sobie na takie wydatki. Jednocześnie działalność wielu przedsiębiorstw wymaga generowania dużych ilości wydruków. Rozwiązaniem tego problemu może być coraz popularniejsza usługa wynajmu drukarek biurowych.

Wynajęcie takiego urządzenia znosi konieczność wygospodarowania całkiem niemałej sumy na jego zakup. Jest to istotne zwłaszcza z punktu widzenia firm rozwijających się, których budżet powinien pokrywać przede wszystkim koszty bieżącej działalności. Ale i wielkie, międzynarodowe korporacje często wolą wynajmować drukarki, aniżeli mieć je na własność. Dlaczego tak się dzieje?

Wszelki kłopot z głowy

Jedną z wielu odpowiedzi na to pytanie może być fakt, że firma, od której wynajmujemy drukarkę, bierze na siebie wszystkie kwestie związane z jej efektywną eksploatacją. Chodzi tu przede wszystkim o przeprowadzanie regularnych zabiegów konserwacyjnych, interwencje serwisowe w przypadku ewentualnych awarii, ale też chociażby dobór i dostarczenie odpowiedniego rodzaju papieru oraz tonerów.

Wszystko to wymaga czasu, wiedzy i doświadczenia – podobnie jak instalacja samej drukarki w biurze. Nieumiejętnie przeprowadzony montaż urządzenia czy założenie w nim niekompatybilnego tonera może skutkować uszkodzeniem sprzętu, którego naprawa generuje nagle dodatkowe, niemałe koszty. Wynajem drukarki do biura oznacza, że w ramach uiszczanej co miesiąc z tego tytułu opłaty od początku do końca urządzeniem opiekować się będą specjaliści.

Optymalizacja kosztów

System rozliczania się z wynajmującą sprzęt firmą zazwyczaj też jest niezwykle prosty i polega na ustaleniu kwoty należnej np. za jedną stronę wydruku. Dzięki temu koszty ponoszone w związku z użytkowaniem drukarki są przewidywalne, a w dodatku zależą od faktycznej liczby wydrukowanych dokumentów. Jeśli w danym okresie powstaje ich mniej, wydatki po prostu są niższe.

Wiedza, doświadczenie i statystyki prowadzone przez zajmujące się wynajmem urządzeń biurowych firmy, takie jak na przykład firma ZiZaKo, pozwalają też już przed zawarciem umowy przewidzieć, ile mniej więcej kosztować będzie eksploatacja drukarki w biurze, a także dobrać właściwy sprzęt do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Pozwala to na optymalizację kosztów prowadzenia działalności, co obok niewątpliwej wygody płynącej z wynajmu urządzenia jest bodaj najsilniejszym argumentem przemawiającym za tym rozwiązaniem.