Rodzaje mierników przenośnych.

Wykonywanie regularnych pomiarów parametrów różnych substancji, takich jak ciecze czy gazy, ma istotne znaczenie w przemyśle. Na ich podstawie można skutecznie ocenić właściwości danej substancji, jej jakość, prawidłowość przebiegania procesu produkcji oraz wiele innych. Dzisiejsza technologia pozwala wykonywać pomiary niewielkim nakładem energii przy wykorzystaniu przenośnych mierników. Oto kilka z nich.

Tlenomierz

Tego rodzaju mierniki wykorzystywane są do pomiaru zawartości tlenu w wodzie oraz innych cieczach. Stosowane między innymi w zakładach produkcyjnych bazujących na wykorzystaniu cieczy oraz innych gałęziach gospodarki. Ponadto mogą być wykorzystywane do monitorowania czystości wód w jeziorach i rzekach, stawach hodowlanych czy stacjach uzdatniania wody.

Termometry

Podobnie jak ich domowe odpowiedniki, przenośne termometry o zastosowaniu przemysłowym przeznaczone są do uzyskiwania informacji na temat temperatury danego medium – gazów, cieczy, ciał stałych. Urządzenia te zwykle zapewniają wysoką dokładność odczytu (do 0,1 stopnia), a także krótki czas pomiaru, dzięki czemu można w trakcie jednego badania wykonać wiele pomiarów. Wysokiej klasy termometry, takie jak te dostępne w ofercie firmy Zach Metalchem posiadają wiele przydatnych funkcji, takich jak zapis pomiarów oraz mierzenie za pomocą sondy. Ponadto często wyposażane są w wodoodporne obudowy. Przeznaczone są między innymi do zastosowań laboratoryjnych i kontroli jakości w zakładach spożywczych i farmaceutycznych.

Mierniki tlenku i dwutlenku węgla

Nazywane również miernikami dwugazowymi, zgodnie ze swą nazwą służą do wykonywania pomiarów tlenku oraz dwutlenku węgla w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak garaże podziemne, zakłady produkcyjne, warsztaty i inne. Na podstawie odczytów możliwe jest ustalenie jakości powietrza w danym pomieszczeniu i określenie, czy nie stanowi ono zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Konduktometry

Mierniki tego rodzaju wykorzystywane są do pomiaru przewodności roztworów elektrolitów. Dzięki tym pomiarom możliwe jest orientacyjne ustalenie poziomu zanieczyszczenia oraz zasolenia wody.

Wilgotnościomierze

Wykorzystywany do pomiarów poziomu wilgoci w pomieszczeniach oraz atmosferze. Znajduje zastosowanie między innymi w laboratoriach, zakładach produkcyjnych, halach magazynowych, pomieszczeniach mieszkalnych, kościołach i muzeach. Należy pamiętać, że nadmierny poziom wilgoci to czynnik stwarzający potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia oraz trwałości konstrukcji budynku oraz innych obiektów.

śr. ocena 5 / głosów 5