Jakie czynniki wpływają na korozję powłok galwanicznych?

Nałożenie powłoki galwanicznej na metal to jedna z powszechnie stosowanych metod chronienia go przed uszkodzeniami – w tym przed powstawaniem korozji. W określonych warunkach może jednak dojść do tego, że sama powłoki również ulegnie zniszczeniu.

Czym jest powłoka galwaniczna?

Powłoka galwaniczna jest rodzajem powłoki ochronnej, wykonywanej z czystych metali, np. chromu, ołowiu, cynku, cyny, srebra, czy złota lub też ze stopów – np. brązów i mosiądzów. Powłokę galwaniczną nanosi się na metalowy przedmiot podczas procesu elektrolizy. Polega on na zanurzeniu uprzednio przygotowanego przedmiotu (przygotowanie obejmuje odtłuszczenie go oraz oczyszczenie z zabrudzeń i warstwy tlenków) w roztworze elektrolitu, zawierającego jony metalu, który ma służyć za powłokę. Następne przez roztwór przepuszczany jest prąd elektryczny – w wyniku jego działania jony metalu powłokowego przemieszczają się w kierunku pokrywanego przedmiotu i wydzielają na nim, tworząc powłokę.

Co może spowodować korozję powłok galwanicznych?

Mimo, że powłoka galwaniczna ma chronić znajdujący się pod nią metal, sama również może ulec korozji. Przyczyną zachodzenia tego procesu mogą być czynniki zewnętrzne, jak i właściwości samego metalu oraz powłoki ochronnej

Do pierwszej grupy zaliczamy między innymi:

  • Warunki meteorologiczne – temperaturę i wilgotność powietrza (a także częstotliwość zmian w tym zakresie), opady atmosferyczne oraz siłę i kierunek wiatrów
  • Skład chemiczny środowiska, oddziałującego na powłokę galwaniczną – na korozję szczególne narażone są obiekty stale lub przypadkowo stykające się ze różnego rodzaju substancjami chemicznymi
  • Zanieczyszczenia takie jak kurz, brud, sadza, ślady tłuszczu, pozostałości środków czyszczących
  • Oddziaływanie sił zewnętrznych na przedmiot.
  • Do drugiej grupy czynników sprzyjających powstawaniu korozji zaliczamy:
  • Rodzaj powłoki – niektóre metale wykorzystywane do wykonywania powłok są w stanie wytwarzać naturalne wartwy ochronne
  • Grubość i szczelność powłoki
  • Zanieczyszczenie metalu powłokowego
  • Gładkość metalu podłożowego oraz jego kształt
  • Naprężenia własne powłoki

Firma Galwmet posiada w swojej ofercie usługi z zakresu galwanizacji oraz obróbki metali.