Na czym polega technologia druku PolyJet?

Drukowanie przestrzenne, potocznie nazywane również drukiem 3D, niegdyś wykorzystywane było jedynie jako metoda wytwarzania prototypów – obecnie zdobywa coraz większe znaczenie w produkcji gotowych towarów, takich jak zabawki, ubrania, części urządzeń czy akcesoria codziennego użytku. Do drukowania przestrzennego zaliczamy wiele różnych technologii – jedną z najbardziej zaawansowanych na dzień dzisiejszy jest PolyJet.

Zasada działania metody PolyJet

Materiałem wykorzystywanym do druku w technologii PolyJet są ciekłe żywice fotopolimerowe, utwardzane promieniowaniem ultrafioletowym.

Podobnie jak w wielkoformatowych drukarkach dwuwymiarowych żywica nakładana jest w warstwach przez głowice piezoelektryczne – wyjaśnia specjalista z firmy ProdesktopKażda z takich warstw ma grubość od 16 do 32 mikrometrów (mikrometr to jedna tysięczna część milimetra). Warstwy nakładane są pojedynczo i indywidualnie naświetlane w celu ich utwardzenia – dzięki temu nie ma potrzeby naświetlenia wtórnego już gotowego produktu, jak to jest w niektórych innych technologiach druku cyfrowego.

Materiałem podporowym wykorzystywanym w technologii PolyJet jest specjalne żywica, natryskiwana przez oddzielną grupę głowic. Po zestaleniu drukowanego elementy  żywica podporowa może być usunięta przy pomocy wody pod ciśnienie lub rozpuszczone w wodzie o odczynie zasadowym. Bardzo często w drukowaniu obiektów 3D przy użyciu technologii PolyJet wykorzystuje się tak zwane materiały cyfrowej (z ang. Digital Materials). Są to materiały uzyskiwane w wyniku nanoszenia w ściśle określony sposób dwóch lub trzech różnych komponentów, charakteryzujących się odmiennymi parametrami i właściwościami. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie produktu, który – na przykład – będzie odznaczał się twardą, odporną na temperatury powierzchnią i elastycznym, lekkim i wytrzymałym wnętrzem.

Zalety technologii PolyJet

Technologia PolyJet posiada wiele walorów, które sprawiają, że znajdzie ona zastosowania w produkcji wszelkiego rodzaju prototypów, gotowych obiektów. Bardzo często stosowana jest między innymi w przemyśle medycznym, nastawionym na wytwarzanie protez. Do jej najważniejszych zalet należą:

  • Wysoka dokładność i rozdzielczość dzięki zastosowaniu warstw o grubości rzędu mikrometrów – dokładność wymiarowa w zależności wielko i geometrii detalu wynosi od 0,1 do 0,3 mm
  • Możliwość zastosowania w druku bardzo szerokiego zakresu materiałów
  • Możliwość łączenia w jednym procesie druku materiałów o różnych charakterystykach
  • Możliwość budowania projektów z materiałów biozgodnych
  • Wysokie tempo druku
  • Wyjątkowa łatwość obsługi
  • Możliwość współpracy z maszynami w warunkach biurowych