Wpływ stylu życia na rozwój chorób neurodegeneracyjnych

Termin „choroby neurodegeneracyjne” stosowany jest dla postępujących chorób układu nerwowego, których podstawowym zjawiskiem jest utrata komórek nerwowych. Szacuje się, że na choroby neurodegeneracyjne cierpi ok. 50 mln osób na całym świecie, przy czym liczba ta, w związku ze starzeniem się społeczeństw, cały czas wzrasta. Wśród najczęściej występujących chorób z tej grupy wymienia się chorobę Parkinsona, Alzheimera oraz stwardnienie rozsiane.

choroby ośrodkowego układu nerwowego

Przyczyny rozwoju chorób neurodegeneracyjnych

Neurodegeneracyjne choroby ośrodkowego układu nerwowego wynikają ze stopniowej i postępującej utraty komórek nerwowych. Do głównych czynników ryzyka występowania tych chorób zalicza się starszy wiek i uwarunkowania genetyczne. Nie bez wpływu na rozwój chorób degeneracyjnych są czynniki środowiskowe, w tym nawyki żywieniowe, aktywność fizyczna, a nawet przebyte infekcje.

Chociaż choroby neurodegeneracyjne diagnozowane są zazwyczaj u osób starszych w związku z wyraźnymi już objawami demencji lub zaburzeniami funkcji motorycznych, ich wczesne, mniej charakterystyczne objawy często rozwijają się już w wieku średnim. Najnowsze badania nad czynnikami ryzyka rozwoju chorób neurodegeneracyjnych sugerują, że zmiana stylu życia w tym czasie może spowolnić postęp choroby, a nawet zapobiec jej wystąpieniu u osób obciążonych genetycznie takim ryzykiem – opowiada nasz rozmówca z Gabinetu Neurologicznego prof. dr hab. Wojciech Kozubski

Styl życia a choroby neurodegeneracyjne

Wśród czynników inicjujących rozwój chorób neurodegeneracyjnych i wpływających negatywnie na ich nasilenie oraz czas trwania należy wymienić dietę wysokocukrową i wysokotłuszczową, a także uzależnienie od alkoholu i tytoniu. Sposób odżywiania oraz stosowanie używek należą jednak do czynników poddających się modyfikacji. Dla zachowania zdrowia mózgu wskazana jest rezygnacja z palenia tytoniu i nadużywania alkoholu oraz stosowanie diety bogatej w składniki przeciwdziałające procesom degeneracyjnym, w tym wielonienasycone kwasy tłuszczowe i przeciwutleniacze (np. kurkuma, borówki), a także ograniczenie przyjmowanych kalorii oraz utrzymywanie aktywności fizycznej i umysłowej.

Prawidłowe odżywianie i higiena fizyczna oraz umysłowa na przestrzeni całego życia pomagają unikać również innych schorzeń, które mogą przekładać się na zwiększenie ryzyka rozwoju chorób neurodegeneracyjnych w późniejszym wieku. Wymieńmy tu chociażby otyłość, cukrzycę, choroby układu sercowo-naczyniowego czy choroby zapalne stawów.

śr. ocena 0 / głosów 0