RTG w diagnostyce stomatologicznej

Zdjęcie rentgenowskie to podstawowe badanie wykonywane we współczesnej stomatologii. Pozwala ono wykryć wiele różnych zmian chorobowych, które znajdują się poza zasięgiem wzroku stomatologa. W badaniach RTG idealnie odwzorowane są zarówno tkanki zęba, jak i kość. Takie otrzymane zdjęcie umożliwia poprawne zdiagnozowanie schorzenia i skierowanie pacjenta na dalsze leczenie. Jak wykonuje się badania radiologiczne w stomatologii?

badania RTG

Charakterystyka badań RTG

Stomatologia jest bardzo wąskim działem medycyny, wymagającym specjalistycznych metod leczenia i diagnostyki. Jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów diagnostycznych jest badanie RTG. Pozwala ono dobrać najskuteczniejszą terapię dla pacjenta. RTG po raz pierwszy wykonano w Stanach Zjednoczonych w 1934 r., i od tego czasu rozpowszechniło się na wszystkie gałęzie medycyny. Ogólnie rzecz ujmując, badanie RTG polega na prześwietleniu określonej partii organizmu promieniami rentgenowskimi. Promieniowanie to jest w różnym stopniu wchłanianie przez poszczególne tkanki. Tkanka kostna wchłania ich więcej, więc na zdjęciach jest ona uwidoczniona w kolorze białym. Miękkie tkanki i narządy wewnętrzne pochłaniają mniej promieniowania, więc na zdjęciach są ciemniejsze. RTG w stomatologii może obejmować od jednego do maksymalnie czterech zębów. Badanie to jest szybkie i bezbolesne. Wskazań do jego wykonania może być wiele. Według specjalistów z firmy dentist-clinic.pl: „Badanie radiologiczne można wykonać, między innymi, w przypadku diagnostyki zmian próchnicowych, planowania ekstrakcji zęba lub leczenia kanałowego, podczas oceny wypełnień, diagnostyki stanów zapalnych, a także przed leczeniem protetycznym, ortodontycznym i implantologicznym.”

Rodzaje badań RTG zębów

W praktyce stomatologicznej wyróżnia się badania RTG wewnątrzustne i zewnątrzustne. Te pierwsze są wykonywane poprzez wprowadzenie aparatu RTG bezpośrednio do jamy ustnej. Umożliwia to zobrazowanie wybranego zęba, korzenia, a także pokazanie torbieli i guzów. Pozwala ono także uwidocznić zęby nadliczbowe. W badaniu wewnątrzustnym można także wykonać zdjęcie zgryzowe, które umożliwi stwierdzenie wad zgryzu, pozycji niewidocznych zębów, ukazanie różnego rodzaju zmian, a także kamienia w przewodzie ślinianki. Zdjęcia zewnątrzustne wykonuje się w przypadku urazów twarzoczaszki, czy diagnostyki nowotworowej. Wówczas głowica aparatu sama obraca się dookoła głowy pacjenta. Zdjęcia RTG można wykonać też w różnych formach. Może to być zdjęcia zębowe (punktowe), ortopantomograficzne, zgryzowo-skrzydłowe lub cefalometryczne. Rodzaj badania wybiera się w zależności od potrzeb pacjenta.

śr. ocena 5 / głosów 1