Metody zastosowania oftalmometru

Oftalmometr to jedno z najważniejszych narzędzi każdego optyka. W zasadzie trudno sobie wyobrazić jego pracę i gabinet bez tego urządzenia, zwłaszcza że robi się nim jedne z najczęściej wykonywanych badań. Gdzie znaleźć zatem model, który będzie dawał możliwie precyzyjne wyniki i jakie są najczęstsze zastosowania oftalmometru?

Badanie zdolności refrakcyjnej

Jednym z głównych zastosowań oftalmometru jest badanie zdolności refrakcyjnej oka. Zdolność refrakcji to postrzeganie fali świetlnej załamanej po przejściu przez gałkę oczną. Odbieranie światła jest pierwszym etapem powstawania obrazu. W załamywaniu promieni największą rolę odgrywa rogówka i soczewka, a prawidłowo działające oko musi skupiać je na siatkówce równolegle. Dlatego też tak niezbędna jest prawidłowa krzywizna rogówki. Jeżeli gałka oczna ma prawidłową budowę, mówimy o tzw. emmetropii. Gdy jego budowa jest wadliwa, powstają wady refrakcji: nadwzroczność, krótkowzroczność czy astygmatyzm. Badanie zdolności refrakcyjnej polega więc na analizie budowy oka i wykrywaniu takich odstępstw od normy, które mogą być przyczyną którejś z tych wad wzroku. Takie badanie można wykonać metodą subiektywną i obiektywną.

Metoda subiektywna

Metoda subiektywna, czyli inaczej metoda Dondersa, określa miarę krótkowzroczności i nadwzroczności. Zbadanie miary krótkowzroczności polega na dobieraniu soczewek rozpraszających do patrzenia w dal, stopniowo od najsłabszej do coraz mocniejszych. Najsłabsza soczewka, w której badany widzi wyraźnie, jest miarą krótkowzroczności.

Badanie nadwzroczności wygląda podobnie, tylko jest odwrócone – soczewki skupiające dobiera się od najsilniejszej i stopniowo schodzi do coraz słabszych, do momentu, aż pacjent będzie mógł widzieć wyraźnie. Takie badanie jest jednak niemiarodajne u osób ze skurczem akomodacji i osób, które mają z natury silną akomodację, ponieważ taki skurcz powoduje powstanie pozornej (bo chwilowej) krótkowzroczności – zatem wyniki takiego badania byłyby odwrotne i dalekie od rzeczywistego stanu oka. W takich sytuacjach należy zastosować metodę obiektywną.

Metoda obiektywna

Metoda obiektywna, czyli inaczej skiaskopia lub retinoskopia, wymaga zniesienia akomodacji. Stosuje się w tym celu krople do oczu zawierające tropikamid lub atropinę, które porażają mięśnie oczu i powodują rozszerzenie źrenic. Ta metoda polega na zbadaniu sposobu odbijania światła przez dno oka, które to zjawisko jest różne dla różnych wad wzroku. Natomiast za pomocą oftalmometru można zbadać promień krzywizny rogówki i wykonać tym samym diagnostykę potrzebną do określenia astygmatyzmu. Przykładowym dystrybutorem oftalmometrów w Polsce jest firma Poland Optical.