Kiedy konieczne jest wykonanie hemisekcji zęba?

Hemisekcja zęba jest specjalistycznym zabiegiem z zakresu chirurgii stomatologicznej, polegającym na usunięcia części bardzo chorego zęba. Hemisekcja jest wykonywana zazwyczaj jedynie w bardzo poważnych przypadkach, w których istnieje duże prawdopodobieństwo konieczności wykonania ekstrakcji zęba. W takich przypadkach zabieg ten jest ostatnią szansą na uratowanie chociaż części zęba. Kiedy dokładnie wykonuje się hemisekcję oraz na czym ona polega, dowiesz się z naszego artykułu.

Wskazania do wykonania hemisekcji

Hemisekcja zęba jest rodzajem zabiegu chirurgicznego, który z racji tego ze polega na usunięciu nie tylko części korony zęba, ale także odpowiadającemu jej korzenia, może być wykonywany wyłącznie na zębach wielokorzeniowych.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, chirurg stomatolog z Kliniki Dentystycznej Maxdent we Wrocławiu: Wskazaniami do wykonania zabiegu mogą być m.in. powstała w wyniku błędu w leczeniu endodontycznym perforacja kanału zęba, złamanie pionowe kanału lub korony zęba, ubytek w kości spowodowany postępującą chorobą przyzębia, głęboka kieszonka kostna czy stale nawracające stany zapalne wokół wierzchołka korzenia zęba. Wykonanie hemisekcji pozwala na odseparowanie chorej części zęba od zdrowej, dzięki czemu nie ma już konieczności jego ekstrakcji. Po wykonaniu zabiegu usunięta część zęba zostaje odbudowana poprzez osadzenie w jej miejsce wkładu koronowo-korzeniowego.

Oczywiście nie zawsze można wykonać hemisekcję, aby uratować ząb przed ekstrakcją. Do najczęściej występujących przeciwskazań należą współtowarzyszące zakażeniu zęba choroby przyzębia, które skutkują utratą przez ząb stabilności, trudny dostęp do chorego zęba, nieprawidłowa budowa korzenia czy brak możliwości późniejszej odbudowy części zęba.

Przebieg zabiegu

Zabieg hemisekcji zęba poprzedza wykonanie zdjęcia RTG zęba, na którym przeprowadzający zabieg lekarz może ocenić, czy dany ząb kwalifikuje się do zabiegu. Jeżeli nie istnieją żadne przeciwskazania można przystąpić do właściwego zabiegu. Wykonywany jest on w znieczuleniu miejscowym i trwa około godzinę. Polega na oddzieleniu chorej części zęba od zdrowej oraz usunięciu zakażonego fragmentu. W niektórych przypadkach miejsce po usunięciu korzenia zęba musi być zszyte, ale nie zawsze. Po skutecznym wykonaniu zabiegu, następuje odbudowa usuniętej części zęba.