Jakie badania muszą przejść zawodowi kierowcy?

Jazda samochodem dla jednych bywa stresująca, a innym nie sprawia żadnego problemu. Powodem może być to, że różnie czujemy się ze swoimi umiejętnościami, reagujemy w różnym tempie, mamy skłonności do zwiększonej lub zmniejszonej koncentracji w trakcie jazdy. Dodatkowe znaczenie ma to, w jakiej kondycji zdrowotnej jesteśmy. Nic więc dziwnego, że kandydaci na zawodowych kierowców muszą przejść szereg badań, zanim zostaną dopuszczeni do zawodu.

Kim jest zawodowy kierowca?

Na badanie przyszłego zawodowego kierowcę kieruje pracodawca, a jeśli przedsiębiorca zamierza samodzielnie wykonywać zawód kierowcy, sam kieruje się na badania diagnostyczne i podlega orzeczeniu lekarza – informuje ekspert z Przychodni Specjalistycznej w Legnicy.

Są różne zawody uprawiane przez zawodowych kierowców. Inna będzie praca kierowcy rajdowego, dostawcy towarów w obrębie miasta, kierowcy TIR-a na trasach międzynarodowych, a inna kierowcy, który przewozi ludzi. Wszystkich kierowców łączy to, że są uczestnikami ruchu drogowego (z wyjątkiem może kierowcy rajdowego, kiedy właśnie bierze udział w rajdzie). Są narażeni na stres wielokrotnie bardziej niż zwykli kierowcy, a i obciążeni większą odpowiedzialnością związaną ze sprawnym prowadzeniem pojazdu. Są to powody, dla których zawodowy kierowca musi zostać przebadany pod kątem zdrowia psychicznego i fizycznego. Na badania kieruje przyszłego kierowcę pracodawca, zgodnie z przepisami prawa pracy, zanim ten przystąpi do wykonywania swoich obowiązków.

Badania kierowców zawodowych

Badania zawodowych kierowców są ważne przez określony czas, co oznacza, że po upływie wskazanego w orzeczeniu okresu należy te badania powtórzyć. Najczęściej, jeśli pracownik nie ukończył 60 r. życia, badania wykonuje się co 5 lat, natomiast po 60. należy odwiedzać specjalistyczną przychodnię co 30 miesięcy. Najpierw badany wypełni ankietę dotyczącą swojego stanu zdrowia. W różnych przypadkach lekarz orzecznik może skierować kierowcę do specjalisty lub psychologa. Standardowo wykonuje się badanie wzroku – widzenie zmrokowe, zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrast. Kierowcy zawodowi są odrębnie poddawani ocenie psychologicznej. Diagnozowana jest ich sprawność intelektualna, dojrzałość społeczna oraz osobowość. Sprawdza się, jak kierowca funkcjonuje w trudnych sytuacjach oraz jaki jest jego poziom sprawności psychomotorycznej. Wszystko to służy zapewnieniu bezpieczeństwa samemu badanemu oraz innym uczestnikom ruchu drogowego. Przewoźnik jest odpowiedzialny za siebie oraz za innych, o czym trzeba pamiętać. Od orzeczenia lekarskiego można się odwołać i poddać się ocenie innego specjalisty. Koszty badania są w takiej sytuacji ponownie naliczane i ponosi je pracodawca.

śr. ocena 5 / głosów 6