Jak wygląda badanie lekarskie u lekarza medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy przeprowadzający okresowe badanie określa, czy potencjalny pracownik może wykonywać obowiązki określone na danym stanowisku pracy. W jego kompetencjach leży także wydanie orzeczenia lekarskiego studentom i uczniom o zdolności wykonywania wybranego zawodu, tj. potwierdzenia możliwości kształcenia w wybranym kierunku. Jak wygląda przedmiotowe badanie i co obejmuje? Sprawdź!

Czy wizyta u lekarza medycyny pracy jest obowiązkowa?

Każda osoba rozpoczynająca karierę zawodową w ramach umowy o pracę musi udać się na wizytę do lekarza medycyny pracy. Obowiązek ten dotyczy wszystkich – zarówno osób pracujących w biurze, jak i fizycznie. Nikt nie może rozpocząć pracy bez aktualnego zaświadczenia. Wielu zapewne myśli, że to zbędna formalność. Jest to jednak główny sposób na ochronę stanu zdrowia.

Jak przebiega wizyta?

Specjalista ocenia stan zdrowia na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz specyfiki środowiska, w którym będzie wykonywać obowiązki pracownik – są one określone w skierowaniu od pracodawcy.

Podczas pierwszej wizyty u lekarza medycyny pracy są przeprowadzane badania wstępne, natomiast wraz z upływem lat pracy – okresowe i kontrolne. Zakres wykonywanej diagnostyki jest uzależniony od stanowiska. Przykładowo w przypadku osób pracujących z komputerem konieczne jest wykonanie badań u okulisty sprawdzających ewentualne wady wzroku. Osoby pracujące w hałasie czy obsługujące maszyny mogą zostać skierowane na wizytę u laryngologa bądź neurologa. Po uzyskaniu zaświadczeń od lekarzy innych specjalności możliwe jest uzyskanie orzeczenia potwierdzającego zdolność do pracy na danym stanowisku.

Jak często wykonywane są badania?

Częstotliwość wykonywania badań u lekarza medycyny pracy jest szczegółowo określona w kodeksie pracy. Wizyta musi się odbyć w określonych przypadkach, tj.:

  • przed rozpoczęciem pracy u nowego pracodawcy,
  • po zmianie stanowiska lub zakresu pracy nawet w obrębie jednej firmy,
  • obowiązkowo przed upływem terminu ważności poprzedniego orzeczenia,
  • po długim okresie przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim – tj. kiedy tzw. L-4 trwa dłużej niż 30 dni.

Specjalista z NZOZ LAR-MED wyjaśnia, że okresowe badania odbywają się do 1-5 lat, a termin ich wykonania jest uzależniony od charakteru stanowiska. Osoby pracujące na stanowiskach z wyższym ryzykiem częściej je wykonują niż np. osoby pracujące na stanowiskach biurowych. Część uczniów i studentów jest również zobowiązana do uzyskania zaświadczeń. Dotyczy to studiujących na uniwersytecie lub uczących się w technikum na kierunkach wymagających pracy w warunkach laboratoryjnych lub obsługi maszyn.

śr. ocena 0 / głosów 0