Jak wyglądają studia na kierunku ratownictwo medyczne?

Jeśli chciałbyś zostać ratownikiem medycznym – wybierz kierunek studiów, który przygotuje Cię do tego zawodu. Zawód ratownika medycznego jest bardzo prestiżowy, a jego wykonywanie wiąże się olbrzymią odpowiedzialnością.

Podczas studiów będziesz się uczyć takich przedmiotów jak: anatomia, biofizyka, pierwsza pomoc, ratownictwo specjalistyczne, mikrobiologia, neurologia, pediatria, farmakologia, położnictwo, medycyna ratunkowa czy onkologia.

Kandydaci na ten kierunek powinni mieć jasno określone cele i wiedzieć, że chcą poświęcić się studiom na tym kierunku już przed maturą. Należy mieć świadomość, że liczba zajęć oraz praktyk jest duża. Warto jednak poświęcić ten czas na naukę i znaleźć wymarzoną pracę, która będzie opierać się na do satysfakcji, z pomagania innym.

Zalety zawodu ratownika medycznego

Gwarancja –  że w najbliższym czasie zawód niezostanie zautomatyzowany a ratownicy nie zostaną zastąpieni przez  inną grupę zawodową .

Satysfakcja z wykonywanej pracy i niesienia pomocy innym.

Możliwość znalezienia zatrudnienia w wielu miejscach np.: w pogotowiu ratunkowym, szpitalu publicznym, szpitalu prywatnym, prywatnej firmie medycznej, firmie transportowej, jednostkach straży pożarnej, zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych.

Głównym celem kształcenia studentów jest przygotowanie ich do funkcjonowania w ramach zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego.

Dzięki nauce na studiach mogą wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i zdobyte podczas prowadzonych  zajęć praktycznych umiejętności – zauważa Prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który posiada w swojej ofercie studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne.