Jakie umiejętności można zdobyć na kierunku asystentka stomatologiczna

Opieka stomatologiczna polega na nie tylko na pracy lekarza. Na co dzień korzysta on z pomocy całego personelu. Bardzo ważną jego częścią jest asystentka stomatologiczna. Bez jej udziału trudno wyobrazić sobie sprawną pracę gabinetu dentystycznego. Nic dziwnego, że ten kierunek nauki policealnej jest tak popularny! Jakie umiejętności mają absolwenci tego studium?

Zakres obowiązków asystentki stomatologicznej

Asystentka stomatologiczna to postać kluczowa dla sprawnego działania gabinetu stomatologicznego. Dlaczego? Ponieważ to na niej spoczywa odpowiedzialność koordynowania i spajania pracy całego zespołu – od osób zajmujących się rejestracją po chirurga.

Asystentka stomatologiczna odpowiada za bezpieczeństwo i komfort pracy stomatologa, co wpływa bezpośrednio na przebieg leczenia – mówi  przedstawiciel policealnego studium medycznego Dental Service ze Szczecina. – Do jej obowiązków zaliczają się: przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy zgodnie z BHP i ergonomią, kompletowanie leków i narzędzi, przygotowywanie preparatów i materiałów dentystycznych, konserwowanie aparatury i narzędzi, prowadzenie dokumentacji, w tym rozliczeń wykorzystanych środków i materiałów, oraz asystowanie lekarzowi podczas pracy z pacjentem. To tylko kilka najważniejszych zadań.

Wobec tak długiej listy czynności, które wiążą się zarówno z umiejętnościami miękkimi, jak i ścisłą wiedzą medyczną i farmakologiczną, potrzeba odpowiedniego przygotowania do zawodu jest oczywista.

Jakie umiejętności daje studium policealne na kierunku asystentka stomatologiczna?

Nauka na kierunku asystentka stomatologiczna trwa rok. W tym czasie studenci muszą przyswoić szeroką wiedzę i zdobyć wszystkie umiejętności potrzebne do pracy. Wśród nich należy wymienić: zdolność działania zarówno z pacjentem, jak i zespołem, komunikowanie się z chorym w warunkach gabinetowych, pracę na cztery ręce i asystowanie lekarzowi, umiejętność wyjaławiania i dezynfekcji sprzętów oraz materiałów, pracę z dokumentacją medyczną, użytkowanie i konserwację materiałów.

Asystentka stomatologiczna musi mieć wiedzę z zakresu farmakologii i immunologii, ponieważ to ona odpowiada za kompletowanie, przechowywanie i przygotowywanie leków. Nieodzowne są także umiejętności psychologiczne i pedagogiczne, aby nawiązać właściwy kontakt z pacjentem. Osoba, która ukończyła kierunek asystentka stomatologiczna, musi mieć w przysłowiowym małym palcu przepisy BHP i zawodowe, prawo działalności gospodarczej oraz etykę zawodów medycznych, aby sprawnie prowadzić gabinet i wspierać cały zespół.

Naukę wieńczą otrzymanie świadectwa ukończenia studium oraz egzamin. Po jego zdaniu absolwent dostaje dyplom i EUROPASS w językach polskim i angielskim. Może podjąć pracę w klinikach, gabinetach, szpitalach i poradniach w całej Unii Europejskiej.