Szkolenia BHP w formie e-learningu – zalety szkoleń a zgodność z przepisami.

Przeprowadzanie wstępnych oraz okresowych szkoleń dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Coraz częściej przybierają one formę kursów e-learningowych. Czy warto zainteresować się takim rozwiązaniem?

Czym jest e-learning?

E-learning to nowoczesna forma nauczania, bardzo powszechnie stosowana przez różnego rodzaju uczelnie jako wsparcie dla standardowych wykładów i ćwiczeń – są to tak zwane kursy mieszane.

E-learning polega na wykorzystaniu sieci komputerów, internetu oraz urządzeń mobilnych do przekazywania uczniom i studentom materiałów edukacyjnych, zlecaniu zadań do wykonania i sprawdzania nabytej wiedzy poprzez testy – wyjaśnia specjalista z firmy E-behapowiec Uczeń ma możliwość uczenia się w dowolnie wybranym przez siebie momencie, bez potrzeby fizycznego udziału w zajęciach i bezpośredniego kontaktu z wykładowcą.

Platformy e-learningowe mogą być wykorzystywane do nauczania różnych dziedzin – w tym kursów z zakresu BHP.

Zalety szkoleń BHP w formie e-learningu

Najważniejszą zaletą kursów przed internet jest fakt, że osoby biorące udział w szkoleniu mogą uczyć się w praktycznie dowolnym momencie po uzyskaniu dostępu do platformy e-learningowej. Jest to bardzo wygodne zarówno dla uczestników, jak i zleceniodawcy szkolenia, czyli pracodawcy. Dla pierwszych ponieważ pozwala im rozbić szkolenie „na raty” i przystąpić do niego w wolnej chwili, nie wymaga dostosowania grafiku zajęć służbowych do szkolenia. Dla tych drugich – gdyż pozwalania zminimalizować koszty, typowe dla szkoleń w tradycyjnej formie. Nie ma żadnej potrzeby organizowania sali szkoleniowej, opłacania szkoleniowców, ani zapewniania niezbędnego do przeprowadzenie zajęć sprzętu (np. nagłośnienia) – wystarczy służbowy komputer i dostęp do internetu. W szkoleniu może wziąć udział praktycznie dowolna liczba uczestników, co jest szczególnie istotne dla dużych przedsiębiorstw, zatrudniających dziesiątki i setki pracowników – przy szkoleniach w formie tradycyjnej takie szkolenie powinno odbywać się w mniejszych grupach, co generuje koszty i zajmuje cenny czas, który można przeznaczyć na pracę. Szkolenia e-learningowe nie są jednak jedynie suchym materiałem, który trzeba przerobić i wypełnić test – uczestnicy mają stały kontakt ze specjalistą BHP, którego zadaniem jest odpowiadać na pytania i wyjaśniać nieścisłości. Zakres szkolenia może być dostosowany do profilu firmy, podobnie jak testy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczestników.

Czy szkolenia BHP online są zgodne z prawem?

Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: tak, e-learning jest dopuszczalną przez prawo formą szkolenia z zakresu BHP, spełniają one bowiem formalne wymagania, ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.