Studia podyplomowe z socjoterapii

Studia podyplomowe są świetnym sposobem na rozszerzenie swoich kwalifikacji. Dzięki nim można nie tylko doskonalić wiedzę nabytą w ciągu poprzednich etapów wykształcenia, ale też nauczyć się czegoś zupełnie nowego. Jeśli i wy zastanawiacie się nad kolejnym kierunkiem w swojej edukacji i macie przygotowanie pedagogiczne, to powinniście rozważyć aplikację na studia podyplomowe z socjoterapii.

studia-podyplomowe

Istota studiów

Przed podjęciem decyzji o wyborze tego kierunku studiów warto dowiedzieć się o co tak naprawdę w nich chodzi. Podyplomowe studia z socjoterapii skupiają się na rozwijaniu praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych oraz zdobywaniu wiedzy w tym zakresie. Ich zadaniem jest przygotowanie przyszłych absolwentów do diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka”.

Praca po studiach

Ukończenie studiów podyplomowych z socjoterapii daje absolwentom sporo możliwości. Dzięki nabytym umiejętnościom i otrzymanym kwalifikacjom mogą oni pracować jako nauczyciele i wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dlatego, jeśli chcecie realizować się w tym obszarze, zdecydowanie powinniście wybrać ten kierunek. To tam nauczycie się odpowiednich technik i metod wychowania resocjalizującego czy metod pracy socjoterapeutycznej, które są niezbędne podczas pracy z „trudną” młodzieżą. Co więcej, w trakcie studiów poznacie również elementy psychoterapii i terapii uzależnień.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny i przybierają formę treningów. Oczywiście, nie obejdzie się również bez teorii, którą przekazywać wam będą prowadzący podczas wykładów i konwersatoriów.

Dla kogo?

Aby dostać się na niektóre kierunki studiów podyplomowych, konieczne jest posiadanie dyplomu z kierunku pokrewnego. W przypadku socjoterapii nie ma takiej konieczności.

Jak zapewnia nasz rozmówca z Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie: O miejsce na studiach mogą starać się wszyscy, którzy ukończyli studia I lub II stopnia. Jedynym wymogiem jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.