Najbardziej pożądane kierunki studiów – gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna to kierunek bardzo atrakcyjny, dlatego obecnie jest oblegany przez studentów. Absolwenci tego kierunku mają duże możliwości znalezienia pracy dającej świetny początek kariery zawodowej. Na najlepszych uczelniach kierunek ten można studiować zarówno dziennie jak i zaocznie – najczęściej jednak wybierane są studia niestacjonarne, które umożliwiają równoczesne zdobycie wykształcenia, jak i doświadczenia na rynku pracy.

gospodarka-przestrzenna

Gospodarka przestrzenna – opis kierunku

Gospodarka przestrzenna to inżynierski kierunek studiów, na którym nauka trwa 7 semestrów. To idealne studia dla osób, które marzą o pracy w jednostkach administracji terenowej, w samorządzie terytorialnym bądź innych placówkach związanych z zarządzaniem zmianami przestrzennymi. Kierunek jest wymagający i interdyscyplinarny, gdyż łączy ze sobą wiedzę z różnych pokrewnych dziedzin, m.in. administracji, prawa, ekonomii, geografii i rozległą wiedzę techniczną.

Jak dostać się na gospodarkę przestrzenną?

Kandydaci na studia na kierunku gospodarka przestrzenna podczas rekrutacji muszą spełniać konkretne wymogi. Jednym z nich jest posiadanie wykształcenia średniego i przedłożenie świadectwa dojrzałości. W Gdańskiej Szkole Wyższej zależnie od wyboru trybu studiów można studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie w cyklu zajęć weekendowych co drugi tydzień lub przez Internet – studia na odległość, o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, a kandydaci są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. Osoby chętne do podjęcia studiów na tym kierunku muszą jedynie wziąć udział  w rekrutacji, która odbywa się w GSW dwa razy w roku – od maja do września oraz na przełomie stycznia i lutego.

Specjalności studiów na kierunku gospodarka przestrzenna

Aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie po studiach, warto wybrać uczelnię, która umożliwia wybór specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna.

Na naszej uczelni możliwy jest wybór spośród dwóch specjalności: urbanistyka oraz gospodarka nieruchomościami. Dzięki temu kandydaci mogą od razu określić ścieżkę kariery, zaplanować swój rozwój i należycie przygotować do wymarzonej pracy – podkreśla specjalista z Gdańskiej Szkoły Wyższej.

Każda z tych specjalności przygotowuje absolwenta do wykonywania konkretnych zadań  w pracy, gdyż podczas siedmio semestralnej nauki można zdobyć  wymagane umiejętności i z łatwością zastosować je w praktyce.