Na czym polegają studia z zarządzania?

Zarządzanie to od wielu lat bardzo popularny i oblegany przez kolejne pokolenia studentów kierunek. Nie ma się czemu dziwić, bo zapewnia on wiele możliwości znalezienia dobrej pracy. Na czym polegają studia z zarządzania? Jaką uczelnię wybrać, chcąc kształcić się tuż po zakończonej szkoły średniej lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Sprawdź i przekonaj się, czy zarządzanie to Twój wymarzony kierunek studiów.

Dla kogo przeznaczone są studia z zarządzania?

Zarządzanie nie jest kierunkiem, który przypadnie go gustu każdemu ze studentów. Studia te polegają m.in. na nauczeniu się kierowania zasobami ludzkimi oraz projektami, kładą ogromny nacisk na rozwój umiejętności interpersonalnych oraz pracę w grupie. Dzięki zdobyciu wiedzy analitycznej oraz poznaniu tajników zarządzania różnymi przedsiębiorstwami absolwenci tego kierunku mogą bez problemu znaleźć pracę na dobrze płatnych i prestiżowych stanowiskach. Kończąc zarządzanie, można też z dużym spokojem założyć własną działalność gospodarczą, która dzięki zdobytej wiedzy na pewno przyniesie dochody oraz pozwoli pracować na swój własny sukces w mniejszym lub większym biznesie. Wybór kierunku studiów nie jest łatwy, ale zawsze trzeba brać pod uwagę własne predyspozycje. Studia z zarządzania mogą okazać się trudne dla osób, które cechuje wrodzona nieśmiałość oraz brak asertywności, jednak nie ma rzeczy niemożliwych, a kontakt z wysoko wykwalifikowaną kadrą oraz ciągłe ćwiczenia mogą sprawić, że nawet osoba, która nie widzi siebie na stanowisku zarządczym, zmieni zdanie i przekona się, że drzemią w niej duże pokłady ukrytego potencjału.

Jak konkretnie wyglądają studia zarządzania I i II stopnia?

Studia licencjackie w programie zakładają wykłady, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty, lektoraty z języków obcych i seminaria. Trwają 3 lata i mogą odbywać się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. A po ich zakończeniu uzyskuje się dyplom, który jest potwierdzeniem uzyskania wykształcenia wyższego zawodowego – wyjaśnia ekspert z Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi z Józefowa.

W ramach studiów licencjackich studenci mogą wybrać jedną spośród trzech specjalizacji:

  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • zarządzanie w hotelarstwie i turystyce,
  • zarządzanie w biznesie.

Zaletą tego kierunku jest to, że na wielu uczelniach możliwe jest studiowanie także w języku angielskim, a w toku nauczania możliwy jest też wyjazd na semestr lub rok na studia zagraniczne np. do Włoch, Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Wiele uczelni umożliwia kontynuowanie nauki na studiach II stopnia, które w przypadku zarządzania trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. W ramach tych studiów można kontynuować specjalizację wybraną na I stopniu lub zmienić ją na inną.

Dlaczego warto zdecydować się na studia z zarządzania?

Wybór drogi kształcenia, zarówno w przypadku osób młodych, które dopiero zdały maturę, jak i poszukujących swojego sposobu na podniesienie kwalifikacji lub zmianę zawodu nie jest łatwy. Można kierować się modą, poleceniem znajomych lub faktami, które mówią same za siebie – zarządzanie było, jest i będzie kierunkiem studiów, który gwarantuje znalezienie dobrej pracy oraz ułatwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

śr. ocena 5 / głosów 5