Kto powinien uczestniczyć w szkoleniach BHP?

Na każdym pracodawcy ciąży obowiązek ukończenia szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz zapewnienia kadrze bezpiecznych warunków pracy. Kurs BHP musi jednak ukończyć nie tylko pracodawca, ale także pracownicy, niezależnie od tego, na jakim stanowisku pracują, jakie posiadają wykształcenie oraz jak długo pracują w zawodzie. Przedsiębiorca odpowiedzialny jest również za opłacenie kursu oraz pozostałych kosztów. Jak wygląda szkolenie BHP dla pracowników i pracodawców?

szkolenia BHP

Szkolenie BHP dla pracodawców

Polski kodeks pracy jasno mówi o tym, że pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami są zobowiązani do znajomości przepisów o ochronie pracy, czyli zasad BHP. Tym obowiązkiem nie są jednak obciążeni przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. W takim przypadku szkolenie BHP można przejść z własnej woli ze względu na swoje bezpieczeństwo. Pracodawcy przechodzą przez szkolenie BHP, które zawiera informacje niezbędne do wykonywania obowiązków. Zajęcia dla pracodawców obejmują zagadnienia o obowiązku ochrony zdrowia i życia pracowników oraz o sposobie postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Kurs BHP omawia również zagadnienia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz sposób kierowania pracownikami w przypadku sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Szkolenie BHP dla pracodawców obejmuje informacje o ochronie zdrowia pracowników, którzy znajdują się pod szczególną ochroną, na przykład młodocianych, niepełnosprawnych, pracownic w ciąży lub kobiet karmiących piersią oraz o sposobie informowania o nadchodzących zagrożeniach i działaniach zapobiegawczych. Kurs obejmuje również wiadomości z ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. Pracodawcy mogą także dowiedzieć się, jak eliminować lub ograniczać zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. Na kursie poruszana jest także kwestia przepisów polskiego prawa, dotyczących ochrony pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie tych przepisów.

Szkolenie BHP dla pracowników

Jeśli pracodawca zatrudnia choć jednego pracownika, pojawia się obowiązek ukończenia przez kadrę szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Pierwszy kurs powinien odbyć się od razu w momencie, gdy zatrudniany jest pierwszy pracownik lub właściciel firmy obejmuje stanowisko, na którym będzie musiał zarządzać kadrą. Szkolenie BHP trzeba odbywać cyklicznie co 5 lat. – mówi specjalista z firmy INKA.

Na kursie dla pracowników poruszane są kwestie związane z prawami i obowiązkami wobec pracodawcy oraz podstawowe przepisy BHP i przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy muszą zostać poinformowani o istniejących zagrożeniach i ryzykach, które mogą występować w czasie pracy oraz o przepisach BHP, które obowiązują na danym stanowisku. Muszą także nauczyć się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz jak reagować, gdy warunki pracy są niezgodne z przepisami prawnymi.

śr. ocena 0 / głosów 0