Jak zbadać motywację ucznia?

Wybór kierunku studiów czy ścieżki zawodowej nie jest łatwą decyzją. Przy planowaniu swojej przyszłości dobrym pomysłem jest skorzystanie z narzędzi, które pomogą Ci określić mocne strony oraz wskażą, w którym kierunku warto się rozwijać, by osiągnąć sukces i robić to, co się lubi. Badaniem motywacji często zajmują się profesjonalni doradcy, pedagodzy i nauczyciele, którzy wykorzystują do tego nowoczesne narzędzia.

Badanie motywacji ucznia

Testy badające motywację

Tego rodzaju testy służą przede wszystkim określeniu mocnych stron ucznia, a także pomagają w wyborze ścieżki naukowej lub zawodowej. Jak wyjaśnia specjalista z Pracowni Badania Potencjału TalentMap, podstawowym założeniem badań jest brak wartościowania. Nie dzielą ludzi na lepiej lub gorzej funkcjonujących, ale pomagają wydobyć indywidualny potencjał i jak najlepiej go wykorzystać w codziennym życiu. Każda osoba cechuje się charakterystycznym sposobem myślenia, którzy może sprawdzić się w danych dziedzinach. Testy pomagają uczniowi odnaleźć obszar, w którym odnajdzie się jak najlepiej oraz który przyniesie mu największą satysfakcję.

Testy umożliwiają również określenie preferowanego sposobu zdobywania wiedzy. To przydatna informacja dla ucznia, który zgodnie ze swoimi zdolnościami i preferencjami może zacząć pracować tak, by nauka była jak najbardziej efektywna.

Kolejną grupą są testy, które badają osobę pod względem jej mocnych i słabych stron w sytuacjach zawodowych. Pomagają określić styl komunikacji oraz wskazać ograniczenia, nad którymi warto popracować. Warto zwrócić uwagę, że wszelkie testy mające na celu badanie motywacji ucznia nie są ostateczną diagnozą. Stanowią wskazówkę i punkt wyjścia do omówienia ich wyników z doradcą oraz dalszej pracy, w celu uzyskania sukcesu na różnych polach.

Rozmowa

Rozmowa z doradcą ma na celu dogłębne przeanalizowania sytuacji i omówienie wyników testów. Pozwala między innymi zdefiniować przeszkody stojące na drodze do osiągnięcia celu. Specjalista pomoże wydobyć na światło dziennie słabe strony i doradzi, w jaki sposób przekraczać swoje ograniczenia. Ale rozmowa nie skupia się wyłącznie na problemach – jej głównym celem jest przyjrzenie się motywacjom, marzeniom oraz określeniu drogi do ich realizacji.

Doradca pomaga uczniowi w nazwaniu jego mocnych stron i wykorzystaniu indywidualnego potencjału w nauce i pracy. Konsultacje dają również bardzo dobre efekty podczas wyboru drogi rozwoju: ułatwiają wybór kierunku studiów, przyszłego zawodu czy obszaru dalszego kształcenia.

śr. ocena 0 / głosów 0