Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z matematyki?

Wynik z egzaminu ósmoklasisty zadecyduje o kolejnym etapie edukacji. Zadecyduje o wyborze szkoły – tej do której chcemy iść czy tej do której będziemy musieli iść. Największą trudność sprawia uczniom część matematyczna, dlatego wymaga ona szczególnej uwagi. Uczeń powinien samodzielnie rozwiązywać testy egzaminacyjne i najwięcej czasu poświęcać na rodzaj zadań, które sprawiają mu najwięcej trudności. Warto także zainwestować w dodatkowe nauczanie.

egzamin z matematyki

Szkolny tok nauczania to za mało

Egzamin ósmoklasisty jest to pierwszy, najważniejszy na tym etapie nauczania sprawdzian wiedzy decydujący o przyszłości. Od jego wyniku będzie zależało dostanie się do wybranej szkoły średniej, dlatego nie wolno go bagatelizować. Według statystyk uczniowie najgorzej radzą sobie z częścią matematyczną. Problem najczęściej stanowią zadania z udowadnianiem i geometria, dlatego wymagają one szczególnego przygotowania.

Ekspert ze szkoły KAM-AN Edukacja w Podkowie Leśnej tłumaczy: Powszechny tok nauczania często nie jest wystarczająco skuteczny aby dobrze przygotować ucznia do  uzyskania bardzo dobrych wyników na egzaminie. Z tego też powodu rodzice chcą zadbać, by ich dzieci były przygotowywane do egzaminów właściwie poza szkołą.

Samodzielne rozwiązywanie testów

Podstawą dodatkowego nauczania jest robienie przykładowych testów. W ten sposób uczeń będzie przyswajał nie tylko sposób rozwiązywania wybranych działań matematycznych, ale również przybliży sobie formułę egzaminu. Uczeń musi najbardziej skupić się na działach, które sprawiają mu największe problemy i wykonywać zadania szczególnie z tego zakresu. W tym celu można dodatkowo zakupić podręczniki z ćwiczeniami lub całymi testami przygotowującymi do egzaminu ósmoklasisty, można korzystać z prywatnego  korepetytora w domu lub zapisać się na specjalistyczny kurs. Można zapisać się na kurs “tuż przed dwunastą” tj. w ósmej klasie, a można skorzystać z systematycznego kursu, który gwarantuje bezstresowe przygotowanie do egzaminu z matematyki i wyposaża w realną wiedzę a nie tylko umiejętność zdawania testów.

 Nauczanie metodą MASTERS

Z tego względu warto zadbać o dodatkowe zajęcia z matematyki. Jedną z metod, która działa w opozycji do szkolnego systemu nauczania, jest metoda MASTERS, której propagatorem jest światowej sławy edukator Sal Khan. Istotą jej jest systematyczność i niedopuszczanie do powstania zaległości w trakcie opanowywania materiału od podstaw, a nie przeskakiwaniu tego, czego uczeń nie zdołał pojąć. Testy egzaminacyjne opracowywane przez CKE ( Centralną Komisję Egzaminacyjną) są testami na wysokim światowym poziomie. Nie odbiegają w swoim poziomie i logice od testów SAT stosowanych w USA są zgodne z logiką zaawansowanych testów do których przystępują absolwenci studenci szkół wyższych tzw. testów GMAT. Nauczanie matematyki w szkołach nie kształci tak zakreślonych kompetencji. Istnieje poważny rozziew pomiędzy tym czego uczy szkoła a zakresem kompetencji matematycznych, posiadanie których jest sprawdzane egzaminem ósmoklasisty z matematyki. W dzisiejszych czasach  powszechnej cyfryzacji nie można powiedzieć, że jeśli nie znasz matematyki to jesteś humanistą.  Dlatego wybór odpowiedniego sposobu kształcenia kompetencji matematycznych ucznia od pierwszej klasy szkoły podstawowej jest kluczowy dla jego dalszego rozwoju i kariery wskazują specjaliści z szkoły matematyki w Podkowie Leśnej, którzy zaiplementowali specjalnie opracowanym systemem kształcenia Shadow-Blended Education (S-B Education) metodę i kurs Sala Khana do obowiązującej uczniów podstawy programowej.

śr. ocena 5 / głosów 1