Dlaczego warto zapisać dziecko do niepublicznej szkoły podstawowej?

Edukacja to bardzo ważny element życia dziecka. Zależy od niej nie tylko jego przyszłość, ale także samopoczucie i możliwości intelektualnego rozwoju. Tego wszystkiego nie są jednak w stanie zapewnić państwowe placówki. Duża liczba uczniów w klasie, niskie płace nauczycieli, które nie motywują do pracy – to wszystko sprawia, że rodzice posyłają swoje dzieci do niepublicznych szkół.

Realia polskich szkół podstawowych

Szkoła podstawowa to najważniejsza placówka edukacyjna. Jest to bowiem pierwsza poważna szkoła, do której będzie uczęszczało nasze dziecko i to ona w dużej mierze wpłynie na to, czy dziecko będzie chciało się uczyć czy też nie. Współczesne szkoły państwowe zwykle nie są w stanie zapewnić odpowiednich warunków dla rozwoju naszych dzieci. Wpływa na to zbyt duża liczba dzieci w klasie, co uniemożliwia nauczycielowi skoncentrowanie się na potrzebach poszczególnych uczniów. Niskie dofinansowanie ze strony państwa sprawia, że szkoły nie mają środków niezbędnych na zakup dobrych pomocy edukacyjnych i często pracują na starych, zniszczonych i nieaktualnych materiałach. Z kolei niskie płace nauczycieli nie stanowią dla nich motywacji, aby starać się prowadzić zajęcia w atrakcyjny i motywujący do nauki sposób. Zdając sobie sprawę z tego wszystkiego, zdecydowanie warto rozważyć posłanie swojego dziecka do niepublicznej szkoły podstawowej, takiej jak np. szczecińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa Promyk. Tam sytuacja prezentuje się zupełnie inaczej.

Niepubliczna szkoła podstawowa – co może zaoferować twojemu dziecku?

Niepubliczna szkoła podstawowa to przede wszystkim niewielkie klasy, które liczą sobie maksymalnie 10 osób. Dzięki temu każdy uczeń ma szansę się wypowiedzieć, wykazać oraz zostać otoczony odpowiednią opieką przez nauczyciela. Zajęcia prowadzone są w sposób kreatywny i motywujący dziecko do dalszego pogłębiania swojej wiedzy. Do lekcji wykorzystywane są starannie dobrane pomoce naukowe, które sprawiają, że nauka staje się przyjemnością i kojarzy się z ciekawym spędzeniem czasu. Dziecko jest na każdym etapie prowadzone przez nauczyciela, którego zadaniem jest odkrycie i rozwijanie jego naturalnych zdolności.

Niepubliczne szkoły podstawowe często oferują także atrakcyjne zajęcia dodatkowe, na które może uczęszczać każde dziecko w ramach opłaconego czesnego. Mogą to być np. dodatkowe lekcje języków obcych, zajęcia sportowe, kółka tematyczne i wiele innych. To wszystko sprawia, że szkoła kojarzy się dziecku przede wszystkim z ciekawym spędzaniem czasu, a nauka z czymś całkowicie naturalnym.