Czym są tłumaczenia symultaniczne?

Współpraca międzynarodowa zarówno na polu politycznym, jak i gospodarczym czy naukowym wymaga doskonałego zrozumienia się uczestników spotkań czy konferencji. Z pomocą przychodzą specjalistyczne biura tłumaczeń oraz tzw. symultana, czyli przekłady wykonywane na żywo.

Zapotrzebowanie na fachowe tłumaczenia

Form tłumaczeń językowych może być wiele, począwszy od typowych przekładów tekstów literackich, listów, przez dokumenty, aż po zaawansowane tłumaczenia wykonywane podczas spotkań międzynarodowych, debat czy konferencji. Każda z tych usług wymaga innej sprawności językowej i wiedzy dodatkowej oraz innych predyspozycji. Oglądając przedstawicieli różnych narodów na  spotkaniu na wyższym szczeblu, można się zastanawiać, jak ludzie z różnych stron świata rozumieją się. Oczywiście zwykle obowiązkowy bywa język angielski, który zna większość ludzi. Precyzyjne porozumiewanie się jednak może zapewnić tylko tłumaczenie symultaniczne. A przecież pełne zrozumienie się jest podstawą podpisywania porozumień międzynarodowych i umów. Tego rodzaju przekład wykonywany jest przez wykwalifikowanego tłumacza bezpośrednio podczas wypowiedzi prelegenta lub uczestnika spotkania.

Istota tłumaczenia symultanicznego

Symultana to pojęcie niezbyt znane i nie do końca rozumiane przez laików. W przybliżeniu można określić to zjawisko jako sytuację aranżowaną na bieżąco i zmuszającą do reagowania natychmiast na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu. Na podobnych zasadach opierają się tłumaczenia symultaniczne. Należą one do najtrudniejszych form przekładu, dlatego wykonywane są tylko przez doświadczonych specjalistów. O ile typowy list do znajomych za granicą przetłumaczy na język obcy nauczyciel z gimnazjum, o tyle przekłady na żywo już wymagają ogromnej pewności siebie, doskonałej płynności językowej, znajomości tematyki debaty, a przede wszystkim umiejętności skoncentrowania się na rozmówcy. Tu nie ma czasu na zastanawianie się. Praca wykonywana jest zazwyczaj w specjalnie przystosowanej kabinie, w której tłumacz w słuchawkach słyszy wypowiedź uczestnika i na bieżąco dokonuje przekładu. Stąd taka forma jest też nazywana tłumaczeniem kabinowym.