Na czym polega praca spedytora?

Spedytor jest osobą prawną lub fizyczną, której głównym zadaniem jest organizowanie przewozu ładunków. Za odpowiednią opłatą świadczy on usługi spedycyjne na rzecz osób fizycznych lub prawnych, czasem także na własne potrzeby. Sprawdźcie na czym konkretnie polega praca spedytora.

Kim jest spedytor?

Transport, zarówno krajowy jak i międzynarodowy, to branża, która stale się rozwija. Jego istotną częścią jest spedycja, a spedytorzy często nazywani są specjalistami od spraw eksportu. Cieszą się oni wyjątkowym zainteresowaniem na rynku pracy, jednak niektórzy nie do końca wiedzą czym oni się zajmują.

Spedytor jest pracownikiem branży TSL (transport-spedycja-logistyka) i w ramach swojej pracy, organizuje przewóz osób lub ładunków. Obowiązki spedytora dzieli się na dwie grupy, a mianowicie na spedycję właściwą oraz czynności związane z przemieszczaniem i zajęciami dodatkowymi. Mianem spedytora w znaczeniu potocznym określa się także całe przedsiębiorstwa spedycyjne – wyjaśnia nasz rozmówca reprezentujący firmę TRANSMASTER.

Co robi spedytor?

Spedytor może wykonywać swoje obowiązki zarówno w kraju, jak i za granicą. W ramach spedycji właściwej zajmuje się on m.in. pozyskiwaniem zleceń na przewóz towaru (wykorzystując środki transportu), zawieranie umów, sporządzanie dokumentacji transportowej, ubezpieczanie przesyłek oraz odbiór przesyłki od nadawcy i dostarczanie jej do odbiorcy. Spedytor zajmujący się tylko takimi rzeczami nazywany jest spedytorem „czystym”.

Ci spedytorzy, którzy wykonują czynności związane z przemieszczaniem się oraz usługami dodatkowymi, mają za zadanie dowóz, przewóz, załadunek, wyładunek i przeładunek towaru. Ponadto, składują przesyłki i pobierają opłaty. Tego typu pracownicy spedycji określani są mianem spedytorów mieszanych.

Posiadanie kwalifikacji do wykonywania prac w zakresie spedycji umożliwia znalezienie zatrudnienia w firmach spedycyjnych, handlowych, spedycyjnych oraz przedsiębiorstwach transportu kolejowego i wielu innych.

Warunki pracy spedytorów

Spedytorów zatrudnia się na pełen etat i pracują zwykle 5 dni w tygodniu przez 8 h, ale „pod telefonem” muszą być dostępni w zasadzie całą dobę. To od nich zależy bowiem sukces całego procesu spedycyjnego. Czasem ze względu na pracę muszą przerywać urlopy i rezygnować z wolnych weekendów.

Osoby pełniące funkcje spedytorów swoje obowiązki wykonują w biurze, a czasem w magazynie. Tam, z pomocą odpowiednich urządzeń, kontaktują się z klientami i śledzą drogę przesyłek. Pensja początkującego spedytora wynosi około 2000 zł netto, jednak rośnie ona proporcjonalnie do stażu pracy i doświadczenia.