Charakterystyka zawodu asystentki stomatologicznej

Być ważnym ogniwem zespołu stomatologicznego, asystować lekarzowi podczas zabiegów, a także organizować wspólną pracę i koordynować działania – te wszystkie czynności możesz wykonywać jako asystentka stomatologiczna. Jaka jest dokładniejsza charakterystyka tej pracy i gdzie można uzyskać odpowiednie kwalifikacje na to stanowisko? Poniżej odpowiedzi na pytania.

Czym zajmuje się asystentka stomatologiczna?

Głównym zadaniem asystentki stomatologicznej jest dbałość o organizację pracy gabinetu. Zakres czynności w tej pracy to m.in. doprowadzenie do porządku całego gabinetu pod koniec dnia pracy oraz sterylizacja – dezynfekcja oraz odkażanie – narzędzi stomatologicznych.

W trakcie godzin pracy asystentka podaje lekarzowi narzędzia i leki, przygotowuje materiały do wypełnienia lub wycisków, a ponadto pomaga prowadzić dokumentację lekarską, umawiać pacjentów na wizyty i pobierać od nich opłaty. Jej zadaniem jest również komunikacja z klientami, aby pozytywnie nastawić ich do zabiegu, który często kojarzy się ze stresem.

Gdzie można zdobyć umiejętności do pracy w zawodzie asystentki stomatologicznej?

Do wykonywania zawodu asystentki potrzebne jest ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej oraz uzyskanie tytułu zawodowego asystentki stomatologicznej bądź dyplomu, który potwierdzi kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie.

Odpowiednie kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu asystentki stomatologicznej można uzyskać w Pierwszym Niepublicznym Policealnym Studium Medycznym w Szczecinie. W ciągu jednego roku słuchacz nabywa niezbędne uprawnienia zawodowe, dzięki czemu może ubiegać się o pracę w gabinetach stomatologicznych, przychodniach, klinikach oraz szpitalach. Na koniec otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a ponadto po zdaniu egzaminu zawodowego dostaje dyplom i Europass – suplement do dyplomu składający się z dokładnego opisu umiejętności i kompetencji absolwenta oraz zawodów, do których wykonywania absolwent jest uprawniony.