Zajęcia dodatkowe w przedszkolach – jakie wybrać?

Każdy rodzic pragnie, by jego dziecko rozwijało się w różnych kierunkach, na przykład sztukach plastycznych czy sporcie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom przedszkola wprowadzają do swojej oferty wiele zajęć dodatkowych, mających na celu rozwijanie talentów i zainteresowań maluchów.

Jakie zajęcia znajdziemy w ofercie przedszkoli?

Każde przedszkole układa swoją własną ofertę edukacyjną, zgodnie ze swym profilem. Zazwyczaj jednak część zajęć dodatkowych jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci. Są to zajęcia takie jak:

  • Rytmika – czyli nauka śpiewu, gry na prostych instrumentach muzycznych takich jak flet czy tamburyn, oraz prostych układów tanecznych. Zajęcie te mają na celu rozwinięcie wrażliwości słuchowej dzieci oraz ich koordynacji ruchowej
  • Gimnastyka – ma na celu zapewnieniu dziecku prawidłowego, harmonijnego rozwoju fizycznego oraz zwiększenie jego ogólnej sprawności. Zajęcia te służą jako profilaktyka częstych wad postawy, takich jak skrzywienie kręgosłupa czy płaskostopie
  • Zajęcia językowe – zazwyczaj składają się one z nauki podstawowych zwrotów z języka angielskiego lub innego, słówek, nauki wierszyków, piosenek, wspólnego oglądania materiałów edukacyjnych. W ich trakcie dziecko przede wszystkim osłuchuje się z językiem, zamiast uczyć się zasad gramatyki i zaawansowanego słownictwa.

Zajęcia dodatkowe

Poza wymienionymi wyżej zajęciami obowiązkowymi, przedszkole oferują całą gamę zajęć dodatkowych, na które rodzice mogą zapisać dziecko. Jasne jest, że wybór zajęć powinien być oparty przede wszystkim na upodobaniach i zainteresowaniach samego malucha. Dla dziecka, które lubi rysować i bawić się plasteliną powinniśmy raczej wybrać zajęcia plastyczne, z kolei te, które lubi się ruszać powinno posłać się na taniec. Dobrze jest również zadbać, by zajęcia w przedszkolu korelowały z zajęciami dzieci poza nim (np. prywatnymi lekcjami gry na instrumentach). Nie warto z kolei zmuszać naszej pociechy do uczestnictwa w zajęciach – nie sprawią jej one żadnej przyjemności i nie przyniosą korzyści, będzie to jedynie stres i stracony czas.

Każde przedszkole tworzy własną ofertę zajęć dodatkowych, każde z nich rozwija nie tylko umiejętności praktyczne, ale również tzw. kompetencje miękkie, takie jak komunikatywność, współpraca, systematyczność. Wśród najpopularniejszych pozycji znajdziemy między innymi:

  • Zajęcia z ceramiki – uczą dziecko dokładności i cierpliwości
  • Zajęcia teatralne – uczą komunikowania uczuć oraz współpracy z rówieśnikami
  • Zajęcia kulinarne – w ich trakcie dziecko uczy się na temat zdrowego odżywiania
  • Balet – rozwijają sprawność dziecka oraz poczucie rytmu
  • Zajęcia plastyczne – rozwijają kreatywność, wyobraźnię i koordynację wzrokowo-ruchową

Szeroki wybór zajęć dodatkowych znajdziemy w ofercie przedszkola Tęczowa Kraina z placówkami w Kobyłce i Wołominie.