Czy warto zacząć naukę języków już w przedszkolu?

Znajomość języków obcych jest w dzisiejszych czasach trudna do przecenienia. Większość pedagogów i rodziców zgadza się co do tego, że naukę warto zacząć wcześnie. Z drugiej strony podnoszą się głosy sprzeciwu, wyrażającego lęk przed ewentualnie negatywnym wpływem zbyt wczesnego wprowadzania nauki drugiego języka na rozwój intelektualny i emocjonalny malucha.

Nie ulega wątpliwości, że im młodsze dziecko, tym lepsze możliwości przyswajania informacji. Maluchy w wieku przedszkolnym są na etapie najbardziej intensywnego rozwoju zarówno pod względem fizycznym, jak i umysłowym – mówi specjalista z Niepublicznego Przedszkola Promyk w Szczecinie.

Warto więc wykorzystać ten moment na wprowadzanie pierwszych elementów nauki języka obcego, choć oczywiście należy robić to umiejętnie.

Metody nauki języka w przedszkolu

Przedszkole jest miejscem, które dopiero przygotowuje dziecko na wyzwania, z którymi będzie mierzyło się w szkole. Najtrudniejszym z nich jest właśnie konieczność regularnej nauki podczas sztywnych zajęć lekcyjnych. Przedszkolaki nie są gotowe na taką formę przyswajania wiedzy, dlatego również sposób nauki języka musi być dostosowany do ich możliwości.

Nauka języka angielskiego (lub innego języka obcego) w przedszkolu nie powinna nudzić dziecka i w żaden sposób kojarzyć się z obowiązkiem. Wskazane są rozmaite zabawy, podczas których nauczyciel pomaga dziecku poznawać, bardziej niż uczyć się nowych słówek i zwrotów. Naukę ułatwiają zadania angażujące różne zmysły, toteż świetnie sprawdzą się gry połączone z tańcem i śpiewem.

Bardzo ważne jest, by nie przytłaczać malca ilością nowych wiadomości. Dlatego czas poświęcany na naukę języka obcego w przedszkolu nie powinien przekraczać pół godziny dziennie. Na tym etapie nie należy też obciążać dziecka gramatyką, która przecież jest jeszcze dla niego zagadką nawet w języku ojczystym.

Korzyści z nauki języka obcego w przedszkolu

Najważniejszą korzyścią z rozpoczęcia nauki języków w przedszkolu jest oczywiście ułatwienie dziecku przyswojenia tej cennej umiejętności. Im wcześniejszy kontakt z obcą mową, tym lepszych zdolności werbalnych możemy spodziewać się w przyszłości. Dzieci, które wcześniej zaczęły naukę języka, wyrażają się w nim bardziej naturalnie i swobodnie.

Nie bez znaczenia jest fakt, że aparat mowy przedszkolaka nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Dzięki temu, ucząc się drugiego języka, malec modeluje swoje narządy mowy tak, że jego intonacja, wymowa i akcent będą kształtować się znacznie łatwiej.

Na tym etapie rozwoju dziecko wciąż jeszcze nie opanował polszczyzny, a wprowadzenie nowego języka w tym momencie pomaga budować świadomość językową i integrować pracę obu półkul mózgu. Innymi słowy,  nauka języków już w przedszkolu wpływa pozytywnie na ogólny rozwój dziecka.