Typologia układów nagłośnienia

Termin „nagłośnienie” kojarzy nam się szczególnie z różnego rodzaju imprezami masowymi – koncertami, festiwalami, wydarzeniami artystycznymi. W rzeczywistości również w codziennych sytuacjach mamy do czynienia z tego rodzaju instalacjami dźwiękowymi. Oto trzy podstawowe typy układów nagłośnienia.

Układ centralny

Charakterystyczną cechą tego układu jest zlokalizowanie wszystkich głośników na scenie i w jej pobliżu – stosowany jest on przede wszystkim w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak sale widowiskowe, kluby. Urządzenia nagłaśniające powinny być ukierunkowane tak, by ich osie główne przecinały pomieszczenia po przekątnej. Stosowanie tego rodzaju nagłośnienia ma kilka zalet: umożliwia nagłośnienie pomieszczenia w systemie stereofonicznym, zapewnia dobrą lokalizację źródła dźwięku, instalacja urządzeń nagłaśniających jest stosunkowo prosta. Ponadto układ ten pozwala uniknąć wzrostu przestrzenności dźwięku, wynikającego z różnicy czasów dojścia dźwięku od źródła do słuchacza. Najpoważniejsza wada układu to nierównomierność nagłaśniania – im dalej od urządzeń nagłaśniających, tym gorsza słyszalność dźwięku.

Układ decentralny

Ten rodzaj układu nagłośnienia wykorzystywany jest przede wszystkim do celów informacyjnych w pomieszczeniach niskich i długich, o dość słabej akustyce – przykładem mogą być dworce kolejowe, stacje metra, galerie handlowe. Jego charakterystyczną cechą jest równomierne rozmieszczenie głośników w całej przestrzeni obiektu, zazwyczaj montowane są one pod sufitem. Rozwiązanie to pozwala uniknąć większych wahań w natężeniu dźwięku.

Układ strefowy

Nagłaśniana z pomocą tego układu przestrzeń dzielona jest na strefy – każdą z nich obsługuje jeden głośnik lub grupa głośników. Montaż głośników w tym układzie wymaga bardzo dużej precyzji. Jeśli bowiem dwa głośniki z różnych stref znajdują się zbyt blisko siebie, pojawia się echo, jeśli zbyt daleko – powstają obszary nienagłośnione. Charakterystyczną cechą tego rodzaju układu nagłośnienia jest występowanie opóźnień czasowych – sygnał dźwiękowy dociera najpóźniej do głośników znajdujących się najdalej od źródła. Z tego powodu stosuje się go najczęściej tam, gdzie widz nie ma potrzeby lokalizacji źródła dźwięku, zarówno w pomieszczeniach, jak i w przestrzeniach otwartych.

Estrada Wołomin to profesjonalna firma zajmująca się nagłaśnianiem imprez muzycznych, wydarzeń artystycznych oraz sportowych.