Jak zorganizować pogrzeb i konsolację? Podstawowe informacje

Śmierć bliskiej osoby to wielka strata, ale też spore wyzwanie organizacyjne, któremu musimy podołać by ostatnie pożegnanie odbyło się w godny sposób. O czym powinniśmy pamiętać, planując pogrzeb i konsolację?

Na początku musimy zadbać o kwestie formalne. Niezbędnym dokumentem okaże się karta zgonu, wystawiona przez lekarza lub pracownika pogotowia ratunkowego. Prawidłowo wypełniona i podpisana karta stanowi podstawę do otrzymania reszty dokumentacji z Urzędu Stanu Cywilnego, a także do transportu zwłok do kostnicy lub chłodni. Kwestią przemieszczania zmarłego zajmuje się wynajęty dom pogrzebowy. Pomoże nam on również w uzyskaniu aktu zgonu.

Ceremonia pogrzebowa

W zakładzie pogrzebowym ustalamy detale związane z organizacją pogrzebu w tym datę, miejsce, sposób pochówku (składanie ciała do trumny lub kremacja) i obrządek w jakim ma się on odbyć (religijny bądź świecki). Kluczowe jest również zadbanie o elementy estetyczne, takie jak wygląd trumny/urny oraz ubranie i uczesanie zmarłego.

Niezależnie od tego, w jakim stopniu chcemy uczestniczyć w organizacji pogrzebu, dokładnie przeczytajmy umowę zawieraną z firmą pogrzebową. Powinny być w niej wymienione wszelkie usługi na które wyraziliśmy zgodę wraz z kosztem realizacji. W razie problemów finansowych, możemy postarać się o uzyskanie zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – radzi przedstawiciel Domu oraz Zakładu Pogrzebowego Szadkowski w Pruszkowie i Piastowie.

Warto pamiętać, że zakład pogrzebowy odpowiada za organizację pochówku i konduktu pogrzebowego. Nie zajmuje się jednak ustalaniem przebiegu samej uroczystości pogrzebowej, czyli mszy i pozostałych obrządków. Szczegóły ceremoniału religijnego musimy uzgodnić z księdzem. W przypadku organizacji pogrzebu świeckiego, powinniśmy rozpisać dokładny scenariusz uroczystości. Najlepiej, aby zachowywał on zgodność z ostatnią wolą zmarłego (jeśli pozostawił on wytyczne w tym zakresie).

Konsolacja

Konsolacja – nazywana potocznie stypą – to przyjęcie popogrzebowe mające na celu uczczenie pamięci zmarłego. Zazwyczaj przyjmuje formę posiłku w domu lub wynajętym lokalu gastronomicznym. Organizując konsolację warto zadbać o dobre samopoczucie uczestników uroczystości pogrzebowej, często przybyłych na ceremonię z odległych miejsc.

Spotkanie tego typu przypomina akt komunii. W wielu przypadkach zostawia się jedno wolne nakrycie, symbolizujące osobę która odeszła. Ton uroczystości zależy od wyznawanego obrządku. W przypadku klasycznej konsolacji katolickiej, dominuje poczucie spokoju i zadumy – objaśnia przedstawiciel Zakładu Pogrzebowego Szadkowski.

Nie ma konkretnych wskazań co do menu, z jakiego powinien składać się posiłek konsolacyjny. Przedmiot dyskusji stanowi obecność alkoholu. Według części opinii, jego spożywanie osłabia żałobny nastrój. W wielu kręgach nie jest to jednak postrzegane jako wada, a wręcz przeciwnie – jako specyficzny, biesiadny sposób pożegnania ze zmarłym.

Podobnie jak w przypadku pogrzebu, o przebiegu konsolacji decydują przede wszystkim preferencje rodziny i zmarłego. Niezależnie od tonu uroczystości, powinna ona jednoczyć bliskich w obliczu tragedii – wzmacniać więzy wspólnoty i wzajemnego zrozumienia. Dzięki temu wspólny posiłek nie tylko łączy ze zmarłym, ale też umacnia relacje między żyjącymi.