Zastosowanie technologii skanowania 3D w architekturze

Skanowanie 3D to stosunkowo młoda technologia, pozwalająca zebrać dokładnie informacje na temat kształtu, wymiarów, a nawet kolorów wybranego obiektu trójwymiarowego i przetworzyć ten dane na szczegółowy, cyfrowy model. Wykorzystywana jest ona powszechnie w licznych branżach, między innymi w architekturze.

skanowanie 3d

Dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja architektoniczna

Technologia skanowania 3D w architekturze używana jest w dwóch celach – do wykonania dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenia tzw. inwentaryzacji architektonicznej.

Dokumentacja powykonawcza jest wymaga do odbioru budynku po ukończeniu prac – mówi przedstawiciel firmy 3D Scanners – Spowodowane jest to tym, że w toku prowadzenia prac budowlanych mogą być wprowadzane pewne zmiany w stosunku do pierwotnego projektu, wynikające np. z napotkania nieprzewidzianych trudności. Dokumentacja powykonawcza zawiera dane dotyczące rzeczywistego obiektu.

Czym z kolei jest inwentaryzacja architektoniczna?

Inwentaryzacja przeprowadzana jest zazwyczaj przed wprowadzeniem poważnych ingerencji w wygląd i strukturę budynku, np. jego przebudowy, rozbudowy, prac konserwatorskich czy archeologicznych. Pozwala ona uzyskać dokładny i aktualny plan budynku, który w dalszej będzie stanowił podstawę do projektu dalszych działań. Inwentaryzację wykonuje się szczególnie w przypadku budynków zabytkowych, kiedy nie ma już dostęp do ich oryginalnych planów.

Technologie

Do wykonywania skanów 3D obiektów wykorzystuje się zazwyczaj trzy technologie. Są to:

  • Skanowanie laserowe – oparte na technologii teledetekcji. Do przeprowadzenia skanu wykorzystywane są dwa urządzenia – skaner, emitujący w danym kierunku wiązkę skupionego światła, oraz czujnik, który przechwytuje wiązkę gdy ta odbije się od napotkanej przeszkody i powróci w stronę emitera. Na podstawie danych o czasie wystrzelenia wiązki i jej powrotu skaner jest w stanie bardzo dokładnie ustalić położenie punktu, od którego wiązka się odbiła. W ciągu zaledwie jednej sekundy skaner może wykonać nawet do 500 000 pomiarów – z danych o nich powstaje tzw. chmura, czyli trójwymiarowa mapa skanowanego obszaru.
  • Skanowanie LED – zasada działania tych urządzeń jest nieco inna, niż w przypadku skanowania laserowe, choć również opiera się na emisji światła na daną powierzchnię. Skaner wyposażony jest w emiter oraz czułe kamery. Emiter nakłada na skanowaną powierzchnię światło pod postacią białych prostych linii – ich ilość, gęstość ułożenia oraz położenie zmieniają się. Kamery rejestrują te zmiany i przekazują obraz do komputera, który na podstawie ułożenia i załamywania się linii jest w stanie stworzyć trójwymiarowy obraz obiektu. Skanowanie LED nazywane jest również skanowaniem optycznym
  • Fotografia cyfrowa – wykorzystywana jest do tworzenia tzw. fotogramów, czyli po prostu zdjęć danej płaszczyzny.
śr. ocena 5 / głosów 5